Wyszukiwanie zaawansowane

51 80 22-95 535-6 Bimz546.8

Poprzednie zdjęcie:
   51 80 22-95 525-7 Bimz259.0  
 Następne zdjęcie:
51 80 22-95 615-6 Bimz546.8   

 

51 80 22-95 535-6 Bimz546.8

            

51 80 22-95 535-6 Bimz546.8
Opis: 22-09-2016 Stacja postojowa Berlin Lichtenberg.

Wagon 2 klasy, budowy zak?adów Raw Halberstadt w sk?adzie poci?gu IRE do Hamburga oczekuje podstawienia w perony stacji Berlin Lichtenberg.

Wagony te budowane by?y w latach 1984-1991 przez Raw Halberstadt (NRD) w ilo?ci 807 egzemplarzy dla kolei DR, które oznaczy?y je seri? Bm. By?y to pierwsze seryjnie zbudowane wagony standardu Z2 w NRD.
Po zjednoczeniu Niemiec przez kilka pierwszych lat równolegle funkcjonowa?y oba zarz?dy kolei niemieckich, jednak ju? wtedy podj?to decyzj? o ujednoliceniu standardu oferowanych us?ug i wprowadzono wspólne dla obu kolei marki poci?gów: InterCity, InterRegio, RegioExpress oraz RegionalBahn.
W zwi?zku z powy?szym zarz?d DR podj?? decyzj? o przebudowie 314 wagonów serii Bm na wagony typu Interregio. Zadanie powierzono producentowi wagonów. Po przebudowie 252 wagony 2 klasy otrzyma?y oznaczenie serii Bimz256 i Bimz259, a 62 wagony 2 klasy z przedzia?em rowerowym oznaczono seri? Bimdz267. Wszystkie otrzyma?y malowane wg schematu zgodnego z mark? Interregio DB (niebiesko szare z b??kitnym w?skim pasem pod oknami).
Warto dodaæ, ?e zakres przebudowy wagonów by? ogromny i obejmowa? m.in. zmian? uk?adu i ilo?ci okien, gdy? wagony typu Bm uk?adem wn?trza odpowiada?y wagonom standardu Z (11 przedzia?ów), podczas gdy projekt wn?trz wagonów InterRegio opracowano pod budowane od po?owy lat 60. wagony DB serii Bm235 standardu X, posiadaj?ce 12 przedzia?ów.
Słowa kluczowe: InterRegio IR Z2 X Bimz546.8 Bimz Bm 51_80_22-95_535-6 DB DB_Regio Halberstadt Berlin Lichtenberg Niemcy
Data: 28.10.2016 21:20
Obejrzeń: 1564
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 293.5 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: Canon
Model: Canon EOS 60D
Exposure time: 1/400 sec(s)
Aperture value: F/10
ISO speed: 200
Date created: 22.09.2016 09:11:23
Focal length: 48mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   51 80 22-95 525-7 Bimz259.0  
 Następne zdjęcie:
51 80 22-95 615-6 Bimz546.8   

 

RSS Feed: 51 80 22-95 535-6 Bimz546.8 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas