Wyszukiwanie zaawansowane

10-0443

Poprzednie zdjęcie:
   10-0443  
 Następne zdjęcie:
10-0443   

 

10-0443

            

10-0443
Opis: Trzemeszno / 21.10.2016 r.

Wagon roboczy PKP-Energetyka na bazie sypialnego produkcji jugos?owia?skich zak?adów Go¹a odstawiony na stacji w Trzemesznie. Wagon posiada nr boczny 99 51 9530 416-8. Na podwoziu zachowa?y si? tabliczki fabryczne z nr 4619 / 1974 r.
Słowa kluczowe: Go¹a74 sypialny roboczy gospodarczy PKP-Energetyka PKP-E PKPE igrek 99_51_9530_416-8
Data: 27.10.2016 18:34
Obejrzeń: 2283
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 119.1 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis: SONY DSC

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSLR-A230
Exposure time: 1/100 sec(s)
Aperture value: F/6.3
ISO speed: 100
Date created: 21.10.2016 14:14:12
Focal length: 35mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
...

Ok, teraz gar¶æ informacji:

-Wagon ten obecnie przypisany jest do PKP Energetyka / Zak³ad w S³otwinach. Jest tam od wzglêdnie niedawna, gdy¿ przyjêty zosta³ pó¼nym latem / jesieni± 2015 r. Obecnie nosi # boczny 10-0443.

Wcze¶niej wagon ten d³u¿szy czas stacjonowa³ na bazie PKP Energetyka przy stacji Staszów, gdzie posiada³ nr. 10-0443 z ozn. serii 'X0', a tak¿e rozpoznawalne zielone barwy pud³a z pomarañczowymi drzwiami.

Jaki z tego wniosek? Wagon ten nie jest tym samym, który od kilku lat spotkaæ mo¿na na pó³nocnym zachodzie kraju w barwach PKP-Energetyka. S± to 2 ró¿ne wagony, o czym najlepiej ¶wiadcz± tabliczki fabryczne (4619 / 1974 r. i 4657 / 1975 r.), jak równie¿ widoczne ró¿nice w opisach na pudle i detalach adaptacyjnych (np. pokrywy okien w drugim z przywo³anych).
27.10.2016 18:44  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Przede wszystkim s± to wagony dwóch ró¿nych typów, bo ten z Pomorza (a dok³adniej ze Stargardu) jest dawnym wagonem restauracyjnym.
Jego zdjêcia mo¿na zobaczyæ na 2 stronie tego w±tku: http://forum.modelarstwo.info/threads/jugos%C5%82owia%C5%84skie-wagony-sypialne-na-pkp.21481/page-2
27.10.2016 23:30  
kilanziom
Go¶ć
...

Przede wszystkim to sprawd¼ pocztê ;] Pisa³em w tej sprawie dzisiaj.
27.10.2016 23:40  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

A, jeszcze jedno! Okazuje siê, ¿e wspomniany przez Piotra wagon mo¿na tak¿e zobaczyæ na 3 stronie podlinkowanego przeze mnie forum - przynajmniej takie odnoszê wra¿enie.
http://forum.modelarstwo.info/threads/jugos%C5%82owia%C5%84skie-wagony-sypialne-na-pkp.21481/page-3
U¿ytkownik o niku PingwinRico pokaza³ go na zdjêciach jeszcze z czasów postoju w Kamieniu Pomorskim w 2007 roku, jako jeden z dwóch wagonów wczasowych.
Wynika³oby z tego, ¿e wówczas oznaczony by³ seri± XOa i numerem 502966 oraz nale¿a³ do tajemniczego "EO" Kielce.
28.10.2016 00:59  Poprzednie zdjęcie:
   10-0443  
 Następne zdjęcie:
10-0443   

 

RSS Feed: 10-0443 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas