An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('5k3cnunjgbtgq2mo4o78ah6sm6', -1, 1675288398, 'details.php?image_id=20393', '44.192.247.184')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675287498
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
29592 Fg
29592 Fg

            
 
 

29592 Fg
Komentarz: Czerwiec 1985 r. / Warszawa-G³ówna.

Historyczny wagon pocztowo-baga¿owy bior±cy udzia³ w przeje¼dzie specjalnym z okazji 140-lecia Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej.

Wagon ten powsta³ w 1908 r. w zak³adach Fabrik für Brückenbau und Eisenkonstruktionen Beuchelt w Grünberg (ob. Zielona Góra). W 1979 r. przekazany zosta³ do Muzkolu. W latach 1994-2012 r. wypo¿yczony by³ w depozyt do Muzeum Kolejnictwa w Ko¶cierzynie.

*Autorem fotografii jest Pan Krzysztof Pr±dzyñski (aka. Genera³). Podziêkowania i pozdrowienia.
Sowa kluczowe: Warszawa-G³ówna, Fg, pocztowy, baga¿owy, pocztowo-baga¿owy, Beuchelt, historyczny, Genera³
Data: 22.10.2016 22:00
Wywietle: 1337
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 145.3 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
2777 Ffm  
 Nastpne zdjcie:
30503 Fhx

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 29592 Fg (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting