Wyszukiwanie zaawansowane

51 81 89-69 003-6 SR

Poprzednie zdjęcie:
   51 81 89-30 001-6 SRz  
 Następne zdjęcie:
51 81 89-69 003-6 SR   

 

51 81 89-69 003-6 SR

            

51 81 89-69 003-6 SR
Opis: Nale??cy do spó?ki B&B Dampflokomotiven Betriebsgesellschaft "Brenner & Brenner" (BuB) 4-osiowy wagon salonowy odstawiony na stacji Wien-Franz-Joseph-Bahnhof (Wien-FJB).

Wagon ten powsta? w 1940 r. w zak?adach WUMAG jako restauracyjny rodziny WR4ü-39 z # bocznym 1214 (Mitropa). Po 1945 r. znalaz? si? pod flag? kolei austriackich ÖBB, gdzie zosta? przebudowany na salonowy. Obecnie nadal pe?ni t? funkcj? i spotkaæ go mo?na w rozmaitych poci?gach specjalnych.

Na drugim planie widoczne inne ciekawe wagony zgromadzone na stacji Wien-FJB, m.in. widoczny za tytu?owym salonowy 50 81 06-40 001-4 (ex. WL 3707 CIWL, prod. Crede & Co 1937 r.), czy stoj?ce w drugim rz?dzie salonki na bazie niemieckich wagonów C4i-36 i B4i-30.

4.09.2016, Wien-Franz-Joseph-Bahnhof.
Słowa kluczowe: Salonowy salonka salon-bleu restauracyjny Bauart39 WR4ü-39 1214 Mitropa BuB B&B Brenner&Brenner Wien-FJB FJB Wien-Franz-Joseph-Bahnhof Schürzenwagen
Data: 11.09.2016 13:59
Obejrzeń: 1159
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 165.5 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/3.5
ISO speed: 80
Date created: 04.09.2016 15:18:14
Focal length: 10.05mm


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
?

Czy ten dworzec jest wy³±czony z eksploatacji, ¿e tak go zastawiono ró¿nymi eksponatami?
12.09.2016 23:31  
kilanziom
Go¶ć
FJB

Nie, to w pe³ni czynna stacja, jedna z najwiêkszych w Wiedniu. Na fotografii za³apa³ siê pó³nocny fragment grupy bocznic po³o¿onych po zachodniej stronie stacji, jej w³a¶ciwa czê¶æ z peronami jest na po³udniowym krañcu. Ca³o¶æ niestety w latach 1977-1978 ciê¿ko przebudowano stawiaj±c ponad torami wielki ¿elbetowy kompleks o typowej dla tego czasu architekturze.
13.09.2016 09:22  Poprzednie zdjęcie:
   51 81 89-30 001-6 SRz  
 Następne zdjęcie:
51 81 89-69 003-6 SR   

 

RSS Feed: 51 81 89-69 003-6 SR (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas