Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 95-18 035-9 Drs

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 95-18 005-9 Drs  
 Następne zdjęcie:
50 51 95-18 036-7   

 

50 51 95-18 035-9 Drs

            

50 51 95-18 035-9 Drs
Opis: 15.05.2009, 12:31, Gdynia Postojowa. Przegl?daj?c czelu?cie swojej niezbyt g??bokiej szuflady odkry?em wagon, którego nie ma w tutejszych zbiorach. Problem tkwi w tym, ?e nie zanotowa?em wtedy szczegó?ów takich jak choæby data ostatniej naprawy. Przydzia? jeszcze odszyfrowa?em - Gdynia - ale nie mam nic poza tym. Mo?e kto? co? ma?

Przepraszam, s?owa kluczowe wpiszcie za mnie, bo ja nie ogarniam tej kuwety.
Słowa kluczowe: Drs Dwxz Ds baga?owy baga?ówka 209C Gdynia-Postojowa Gdynia-Leszczynki 50_51_95-18_035-9
Data: 17.08.2016 19:25
Obejrzeń: 1859
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 528.3 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
rev

Spotka³em ten wagon 25.07.2008 r. na Helu. Wówczas by³o na nim napisane co nastêpuje:

-Naprawa G³ówna: ZNTK Nowy S±cz 1997 r.
-Naprawa rewizyjna: 29.06.2007 r. (kod zak³adu 2002)
-Przydzia³ st.mac: Gdynia
17.08.2016 19:32  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Co¶ chyba nie tak ... na wagonie jest oznaczenie ZNTK OPOLE (naprawa g³ówna). Wg stanu na 31 grudnia 2008 istnia³o 5 wagonów baga¿owych:

50 51 95-18 036-7
50 51 92-08 001-6, 002-4, 007-0, 006-2

By³y te¿ przerobione np. na stacjonarny magazyn np. 807002 nale¿±cy do PR Poznañ, ale takich nie liczê.

Natomiast na pocz±tku 2008 by³o 6 baga¿ówek wiêc mo¿e to ten, którego numer podajecie, ale czy na pewno to ten widoczny na zdjêciu?
17.08.2016 23:26  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Widoczny tu na zdjêciu wagon to bêdzie na 99,9% ten:

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=1491
17.08.2016 23:41  
Lukasy
Go¶ć
Re: ...

Siedzê, ogl±dam, powiêkszam i widzê trzy opcje. Pierwsza: na moim zdjêciu jest inny wagon. Druga: na zalinkowanym przez Ciebie zdjêciu jest b³êdny numer. Trzecia: nast±pi³o przenumerowanie. Sk³aniam siê ku drugiej wersji, bo po przeliczeniu cyfry samokontroli okaza³o siê, ¿e dla wagonu 005 cyfra samokontroli to 2. Ponadto wiem, ¿e Kilan podane przez siebie dane spisywa³ ze zdjêcia teksturowego.
18.08.2016 16:39  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Numer wagonu z mojego zdjêcia to 005-8 albo 005-9, na 100% nie 005-2

https://zapodaj.net/images/68dafb5e50755.jpg
18.08.2016 20:24  
PMT
Go¶ć
...

Gdyby to mia³ byæ 005:
5 0 5 1 9 5 1 8 0 0 5
*2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
=10+10+1+18+5+2+8+10 wychodzi na to, ¿e 64+6

5 0 5 1 9 5 0 8 0 0 5
*2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
=10+10+1+18+5+8+10 wychodzi na to, ¿e 62+8

Druga opcja wydaje siê byæ prawid³owa:
50 51 95-08 005-8
18.08.2016 21:04  
PMT
Go¶ć
b³±d

https://zapodaj.net/images/68dafb5e50755.jpg Ale tutaj wyra¼nie widaæ 18 a nie 08. Czy¿by to by³ b³êdny numer?
18.08.2016 21:09  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Wagon na tym zdjêciu oraz na tym http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=1491 to te same wagony. Dla przyk³adu zobaczcie niedoci±gniêcia w malowaniu dachu nad górnym gumowym wa³kiem przej¶cia miêdzywagonowego (np. prawy naro¿nik).

Nie wiem jak z tym numerem (mo¿e ¼le go oznaczyli) ale je¶li dali "18" to cyfra samokontroli wychodzi 2.
18.08.2016 21:29  
Tomasz B.
Go¶ć
...

Je¶li chodzi o numer to jest to 50 51 95-18 005-9 i tyle w temacie ;-)
18.08.2016 21:37  
kilanziom
Go¶ć
209C

Nie do koñca odczytujê ozn. serii na tym zdjêciu Tomasza, czy tam jest 'Ds' czy 'Drs'?

W 2008 r. wagon nosi³ ozn. serii 'Drs', tu fragment jednego z moich zdjêæ na Helu 25.07.2008 r.

http://wstaw.org/m/2016/08/18/ds.jpg
18.08.2016 21:42  
Lukasy
Go¶ć
Numer

Zwróæcie te¿ uwagê, ¿e móg³ byæ przenumerowany - na moim zdjêciu numer jest na innym odcieniu kremowego.
18.08.2016 21:50  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 95-18 005-9 Drs  
 Następne zdjęcie:
50 51 95-18 036-7   

 

RSS Feed: 50 51 95-18 035-9 Drs (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas