Wyszukiwanie zaawansowane

4Bhp

Poprzednie zdjęcie:
   4Bhp  
 Następne zdjęcie:
4Bhp   

 

4Bhp

            

4Bhp
Opis: 23.07.2016 / Reda - zespó? pi?trowy obs?uguj?cy tego dnia w pojedynk? poci?gi mi?dzy Gdyni? (Chojnicami) a Helem.

* w ci?gu tygodnia pomi?dzy 18 a 23 lipca jedn? par? poci?gów obs?ugiwa? zespó? pi?trowy Bhp a drug? zespó? 3 wagonów Bmnopux. Dwa kursy dziennie robi?a "bipa" a jeden "bohuny". Ka?dego kolejnego dnia obiegi zamienia?y si? typem wagonów. W sobot? lini? obs?ugiwa?y (prócz autobusów szynowych) dwa zespo?y pi?trowe, z czego jeden by? zestawiony z dodatkowym wagonem pi?trowym -> http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=19754 a drugi je?dzi? sam (zdj?cie powy?ej). W niedziel? natomiast ze wzgl?du na bardzo du?e nat?oki pasa?erskie poci?gi zestawiano w nast?puj?cych sk?adach:

SM42/SU42 + Bhp +2x Bmnopux
SM42/SU42 + Bhp + Bmnopux

Oprócz tego kursowa?y jeszcze autobusy szynowe w zestawieniach;

2x SA139
SA106**+B4ouv+SA132

** w czwartek ten pojazd ze wzgl?du na uszkodzenie drzwi (konieczne by?o si?owe rozerwanie drzwi, gdy? pojazd uniemo?liwia? ich otwarcie) zosta? odstawiony w Gdyni na napraw? i do ruchu wróci? dopiero w sobot?.
Słowa kluczowe: Bhp Gorlitz73 Reda D29-213
Data: 27.07.2016 18:42
Obejrzeń: 1455
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 227.7 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSLR-A230
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/11
ISO speed: 100
Date created: 23.07.2016 11:50:17
Focal length: 24mm


Autor: Komentarz:
Wujek 082
Go¶ć
Pomorskie szynobusy

Woj. pomorskie nie posiada SA139 (Linki) ani SA106 (takie ma Arriva albo warmiñsko-mazurskie). Ma za to SA103 i on je¼dzi³ w tym ¶miesznym zestawieniu. D³ugie SZT po³±czone w pary to SA138 (je¶li to by³y trójcz³onowe Newagi). Podczas mojej wizyty nad morzem pojawia³ siê jeszcze zestaw SA133 + 120A w oliwkowych barwach.
09.08.2016 22:18  
Tomasz B.
Go¶ć
...

B4ouv ... ciekawy wagon, jaka¶ wypruta mocno dwójka zrobiona na rowerówkê ... a powa¿nie to B9pv powinno byæ, a prawdê mówi±c jecha³em 2 tygodnie temu w wagonie 120A z Helu umieszczonym pomiêdzy dwoma szynobusami i w ¶rodku ¿adnego wieszaka na rower nie by³o wiêc wychodzi w sumie, ¿e B11p najbardziej tu pasuje ...
10.08.2016 21:55  
kilanziom
Go¶ć
120A

A ja t± spotka³em na jednym z helskich obiegów,

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=19937
10.08.2016 22:53  Poprzednie zdjęcie:
   4Bhp  
 Następne zdjęcie:
4Bhp   

 

RSS Feed: 4Bhp (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas