An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('nfo5kuj9t19cliinj371g1cfh2', -1, 1675195090, 'details.php?image_id=19530', '3.93.74.25')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675194190
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
61 54 19-51 002-4 Aee.145
61 54 19-51 002-4 Aee.145

            
 
 

61 54 19-51 002-4 Aee.145
Komentarz: Zmodernizowany wagon osobowy 1 klasy budowy Bautzen w trakcie przetaczania z wagonowni na stacjê Brno hl.n. w sk³adzie poci±gu przewidzianego do obs³ugi relacji Brno-Bohumin.

Wagon ten powsta³ w 1975 r. jako przedzia³owy 1 klasy 51 54 19-41 009-4 'Aa'. W pó¼niejszym okresie kursowa³ ju¿ jako zdeklasowany 50 54 19-41 009-5 'A'. Po modernizacji w 1995 r. otrzyma³ nowe oznaczenie 50 54 19-78 002-6 'Aee', zmienione ponownie po 2006 r. na obecne, co wi±za³o siê z zabudow± urz±dzeñ klimatyzacyjnych.

17.06.2016, Brno.
Sowa kluczowe: Bautzen75, igrek, Y/B70, Aee, Aee.145, Aa, 61_54_19-51_002-4, 51_54_19-41_009-4
Data: 27.06.2016 20:51
Wywietle: 748
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 218.8 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-HX400V
Czas nawietlania: 1/800
Warto przysony: F/4
Czuo ISO: 80
Data wykonania: 17.06.2016 13:34:06
Ogniskowa: 17.9mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjcia   Nastpne zdjcie:
51 53 19-80 026-1 Amee

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 61 54 19-51 002-4 Aee.145 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting