An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('bf1svp0ita7915unfe4h3fcdb7', -1, 1675196404, 'details.php?image_id=18599', '3.93.74.25')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675195504
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
33 56 5423 614-0 Eaos
33 56 5423 614-0 Eaos

            
 
 

33 56 5423 614-0 Eaos
Komentarz: Wêglarka 4-osiowa polskiego pochodzenia odstawiona wraz z innymi na stacji Z±bkowice-¦l±skie.

Wagon ten nale¿y do eksportowej odmiany rodziny 401Wb, budowanej w latach 1973-1975 dla kolei wêgierskich. W ostatnich latach doczeka³ siê sprzeda¿y w rêce s³owackiego przewo¼nika AX Benet, który z kolei wynaj±³ go przewo¼nikom w Polsce.

I tak oto wagon powróci³ do macierzy. Warto zwróciæ uwagê na brak ¶rodkowych drzwi, które fabrycznie posiada³, a które w toku eksploatacji na sieci kolei wêgierskich utraci³.

19.03.2016, Z±bkowice-¦l±skie.
Sowa kluczowe: Z±bkowice-¦l±skie, Eaos, AX_Benet, AXBenet, AXBSK, wêglarka, 401Wb
Data: 21.03.2016 19:58
Wywietle: 1545
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 160.8 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-HX400V
Czas nawietlania: 1/200
Warto przysony: F/3.5
Czuo ISO: 80
Data wykonania: 19.03.2016 08:42:57
Ogniskowa: 10.33mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
33 56 5348 570-6 Eaos  
 Nastpne zdjcie:
33 56 5423 616-5 Eas

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 33 56 5423 614-0 Eaos (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting