Wyszukiwanie zaawansowane

75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz

Poprzednie zdjęcie:
   75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz  
 Następne zdjęcie:
75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz   

 

75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz

            

75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz
Opis: 23.01.2016, Warszawa Wschodnia
Wagon sterowniczy 75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz na czele poci?gu Dragon do Krakowa G?ównego.
Słowa kluczowe: AB12bfmnopuvxz sterowniczy push-pull Dragon KM Koleje_Mazowieckie Warszawa_Wschodnia
Data: 24.01.2016 16:29
Obejrzeń: 1033
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 625.9 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Data stworzenia: 23.01.2016

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D7100
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/6.3
ISO speed: 200
Date created: 23.01.2016 09:23:00
Focal length: 38mm


Autor: Komentarz:
bogas
Go¶ć
Wy¶wietlacze

To zdjêcie pod pewnym wzglêdem jest wyj±tkowe: wszystkie widoczne na nim wagony maj± boczne wy¶wietlacze w starym miejscu, tj. w specjalnie do tego przeznaczonych kasetach miêdzy oknami górnego i dolnego pok³adu. Jest to widok coraz rzadszy poniewa¿ od kilku miesiêcy trwa proces umieszczania elektronicznych tablic za oknem na dolnym pok³adzie. Z kolei szara kaseta jest zamalowywana zielon± i bia³± farb±.

Czy kto¶ wie po co jest ta zmiana i kto zadecydowa³ o wprowadzenia tego rozwi±zania?
24.01.2016 20:01  
fixall
Go¶ć
...

A ostatnio w³a¶nie widzia³em te zaspawane kasety i siê zastanawia³em czy to fabrycznie czy zmieniaj±. A tutaj nie zwróci³em na to uwagi.
24.01.2016 20:36  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
..

Dziwne i jak dla mnie bardzo nielogiczne. Fabryczne kasety s± w dobrym miejscu, raczej nikt nie ma problemu z ich lokalizacj±. Kasety w ¶rodku tylko zmniejszaj± powierzchnie okna i na pierwszy rzut oka s± trudniejsze do znalezienia ni¿ kasety miêdzy piêtrami, które od razu rzucaj± siê w oczy. O co chodzi? Nie wiem, mo¿e o dostêp do wy¶wietlacza podczas prac serwisowych, jego napraw itp? Fakt w ¶rodku przy oknie jest on lepszy, ale czy to mo¿e o to chodziæ?
25.01.2016 14:12  
Preki
Go¶ć
.

Mo¿liwe ¿e naprawa tych wy¶wietlaczy by³a nieop³acalna to wrzucili wy¶wietlacze produkcji krajowej, a te jako ¿e nie mie¶ci³y siê w przeznaczonym do tego miejscu... Bêdê musia³ siê temu przyjrzeæ.

Nawiasem mówi±c, gdzie wykonywano naprawy rewizyjne tych wagonów?
25.01.2016 14:18  Poprzednie zdjęcie:
   75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz  
 Następne zdjęcie:
75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz   

 

RSS Feed: 75 51 80-78 003-2 AB12bfmnopuvxz (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas