An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
163 245-4 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

ВЛ11М5-468
ВЛ11М5-468
Komentarze: 0
m0ke


163 245-4
163 245-4

            

163 245-4
Opis: Lokomotywy elektryczne 163.245-4, 163.047-4 i trzecia niezidentyfikowana odstawione na zapleczu lokomotywowni Olomouc.

Lokomotywy elektryczne serii 163 z numerami bocznymi 200+ s± do¶æ ciekawym i specyficznym tematem. Po 1993 r. zarówno na sieci ÈD jak i ®SR bole¶nie odczuwano niedostatek dwusystemowych elektrowozów zdolnych poruszaæ siê z prêdko¶ci± ponad 120km/h. Zakup nowych elektrowozów w zwi±zku ze s³ab± kondycj± finansow± rozdzielonych kolei pañstwowych nie wchodzi³ w rachubê. Na wy¿szych szczeblach podjêto zatem decyzjê o przystosowywaniu dwusystemowych elektrowozów serii 363 do prêdko¶ci 140km/h. Odbywa³o siê to w taki sposób, ¿e pomiêdzy wytypowanymi lokomotywami jednosystemowej serii 162 i dwusystemowymi 363 zamieniano wózki. W efekcie tak 'zmodernizowane' lokomotywy serii 363 przeklasyfikowano na seriê 362 (zostawiaj±c pierwotne numery boczne) a zdegradowane do v.max=120km/h lokomotywy serii 162 przeklasyfikowano na seriê 163 nadaj±c im nowe numery z zakresu 200+. Rozwi±zanie to by³o konieczne z tego wzglêdu, ¿e numery z przedzia³u 001-110 zajête ju¿ by³y przez fabrycznie nowe elektrowozy serii 163.

W ramach tych jak¿e zawi³ych zmian elektrowóz nosz±cy w oryginale oznaczenie 162.045-9 sta³ siê od dnia 12.10.1993 r maszyn± 163.245-4 z powy¿szego foto.

3.10.2015, Olomouc.
Słowa kluczowe: Olomouc 163 163_245-4 persing skoda 98E
Data: 05.12.2015 16:20
Obejrzeń: 860
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 179.1 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/640 sec(s)
Aperture value: F/3.2
ISO speed: 80
Date created: 03.10.2015 12:17:28
Focal length: 7.29mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   163 244-7  
 Następne zdjęcie:
163 247-0   

 

RSS Feed: 163 245-4 (Komentarze)