An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('bvc6ehju7l6mkk1vr1bqpd5qh0', -1, 1675289445, 'details.php?image_id=17462', '44.192.247.184')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675288545
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
52 51 70-80 401-3 WLAB10ou
52 51 70-80 401-3 WLAB10ou

            
 
 

52 51 70-80 401-3 WLAB10ou
Komentarz: 24-09-2015 st. Gdynia Postojowa - Wagonownia Gdynia Leszczynki

Wagon sypialny typu G√∂rlitz81 oczekuje w¬≥¬Īczenia do sk¬≥adu poci¬Īgu na terenie macierzystej wagonowni.
Po ostatniej naprawie okresowej, wykonanej przez Newag 21-10-2014 r. wagon zmieni³ przydzia³. Poprzednio stacjonowa³ na warszawskim Grochowie.
S≥owa kluczowe: G81, G√∂rlitz81, WLABou, WLABd, 52_51_70-80_401-3, igrek, sypialny, ¬∂pioch, PKP, PKP_IC, Gdynia_Leszczynki, Gdynia, wagonownia, pomorskie
Data: 28.10.2015 15:43
Wy∂wietleŮ: 1639
PobraŮ: 0
Ocena: 0.00 (0 g≥osůw)
Wielko∂ś pliku: 328.4 KB
Doda≥: Bohdan J√™drzejewski

Foto mapa  

 


EXIF Info
Marka: Canon
Model: Canon EOS 60D
Czas na∂wietlania: 1/320
Warto∂ś przys≥ony: F/10
Czu≥o∂ś ISO: 125
Data wykonania: 24.09.2015 11:39:55
Ogniskowa: 30mm


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Administratror

Data: 16.04.2015
Komentarzy: 384
...

Czy by¬≥by kto¬∂ w stanie przypomnie√¶ jak wygl¬Īda¬≥y dostawy wagon√≥w sypialnych standardu Y dla PKP (typ, ilo¬∂√¶ itp.)?

To mo¬Ņe zaczn√™ sam. O ile dobrze pami√™tam wygl¬Īda¬≥o to mniej wi√™cej tak:
G67 - 30 sztuk nr ????;
G75 - 30 sztuk - nr 51 51 70-40 000-029;
G77 - 50 sztuk - nr: 52 51 70-80 000-049;
G79 - 100 sztuk - nr: 52 51 70-80 050-149;
G81 - 150 sztuk - nr 52 51 70-80 150-299;
B86 - 50 sztuk - nr 52 51 70-80 300 - 349.
Zorientowanym b√™d√™ zobowi¬Īzany ze ewentualn¬Ī korekt√™ powy¬Ņszego zestawienia.

A czy kto¬∂ orientuje si√™, jakie jest obecnie planowe zapotrzebowanie na wagony sypialne PKP-IC (w sensie - ile jest u¬Ņytkowanych dobowo + ewentualna rezerwa)?
No ile w ogóle jeszcze egzystuje na stanie PKP-IC?
28.10.2015 18:10 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
sypialne

W skrócie:

-1967- / 50 szt. Görlitz67 (VEB Waggonbau Görlitz).
-1974- / 30 szt. Go¬Ļa74 / (Go¬Ļa Smederevska Palanka).
-1975- / 30 szt. Görlitz75 (VEB Waggonbau Görlitz).
-1977- / 50 szt. Görlitz77 (VEB Waggonbau Görlitz).
-1979- / 80 szt. Görlitz79 (VEB Waggonbau Görlitz).
-1981- / 100 szt. Görlitz81 (VEB Waggonbau Görlitz).
-1986- / 50 szt. Bautzen86 (VEB Waggonbau Bautzen).
28.10.2015 18:29 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Bohdan Jêdrzejewski
Administratror

Data: 16.04.2015
Komentarzy: 384
Wow!

Ale jeste¶ szybki!
No tak, zapomnia³em jeszcze o Go¶kach.

Ogromne dziêki :)
28.10.2015 18:33 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
Leszek Matula
Goúś
...

Bohdan: z moich obserwacji wynika¬≥o, ¬Ņe w wakacje dobowe zapotrzebowanie na wagony WLAB PKPIC (bez 305A) wynosi¬≥o 62-64 wagony.
29.10.2015 05:22  
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
Görlitz67

Wagony typu G√∂rlitz67 dostarczono jeszcze przed reform¬Ī oznacze√Ī i otrzyma¬≥y pierwotnie numery boczne od 2357 do 2406. W 1968 roku przenumerowano je w zakresie 52 51 06-80 000 do 049, a w kolejnych latach ponownie prenumerowano w zakresie 52 51 70-80 130 do 178.
29.10.2015 08:50 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Bohdan Jêdrzejewski
Administratror

Data: 16.04.2015
Komentarzy: 384
...

Sze¬∂√¶dziesi¬Īt kilka wagon√≥w to niewiele, bior¬Īc pod uwag√™, ¬Ņe na ilostanie jest ich jeszcze pewnie ze 150.
W ruchu wida√¶ praktycznie tylko te zmodernizowane, a na wagonowniach stoi sporo nieprzebudowanych. Szkoda ¬Ņe IC nie pr√≥buje powr√≥ci√¶ do idei poci¬Īg√≥w hotelowych, ca¬≥kowicie zestawionych ze ¬∂pioch√≥w i kuszetek, tak jak to kiedy¬∂ bywa¬≥o, w√≥wczas ich wykorzystanie by¬≥oby lepsze. Ale do tego potrzebna by¬≥aby te¬Ņ zmiana polityki cenowej - szczeg√≥lnie w odniesieniu do kuszetek, kt√≥re moim zdaniem s¬Ī za drogie.

Czyli te G67 mia¬≥y dopuszczenie do 160 km/h? To ciekawe zwa¬Ņywszy, ¬Ņe p√≥¬ľniejsze G75 by¬≥y ju¬Ņ tylko na 140.
29.10.2015 09:31 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
fixall
UŅytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

Ten tutaj to G67 czy jaki¶ starszy?
http://forum.modelarstwo.info/attachments/hist_201_012-jpg.121099/
29.10.2015 09:49 Offline fixall
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
Görlitz67

Nie by¬≥o starszych wagon√≥w sypialnych standardu Y, G√∂rlitz67 s¬Ī najstarsze i to w¬≥a¬∂nie fabryczny egzemplarz jest na tym foto powy¬Ņej.

Wg katalog√≥w wagony typu G√∂rlitz67 mia¬≥y fabrycznie v.max = 140km/h i nie wydaje mi si√™, ¬Ņe to uleg¬≥o zmianie, bo posadowione by¬≥y na w√≥zkach G√∂rlitz V, kt√≥re zasadniczo mog¬≥y pracowa√¶ w¬≥a¬∂nie ze 140km/h. Mo¬Ņliwe, ¬Ņe po drodze przestawiono je na w√≥zki typu CNII, ale to ma¬≥o prawdopodobne.
29.10.2015 10:21 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Leszek Matula
Goúś
...

Do zestawiania hotelowc√≥w (s¬≥uszny kierunek) niestety ale brakuje czynnych kuszetek. W tych 62-64 wagonach s¬Ī ju¬Ņ wagony WLAB, kt√≥re w te wakacje kursowa¬≥y jako kuszetki. ¬¶mieszny to by¬≥ widok kiedy jecha¬≥y dwa takie same sypialne, zmodernizowane WLABuouz z czego jeden zdeklasowany do Bc.
29.10.2015 10:36  
fixall
UŅytkownik

Data: 31.03.2013
Komentarzy: 701
...

Oczywi¶cie chodzi³o mi o m³odsze nie o starsze :-)
A czy kto¬∂ si√™ orientuje ile wagon√≥w zosta¬≥o zmodernizowanych do standardu WLABouz a ile jest wagon√≥w z drzwiami odskokowo przesuwnymi na obu ko√Īcach?
29.10.2015 10:59 Offline fixall
Bohdan Jêdrzejewski
Administratror

Data: 16.04.2015
Komentarzy: 384
G67

W tym kontek¬∂cie dziwi liczba 80 w kodzie numeru, dotycz¬Īcym pr√™dko¬∂ci maksymalnej wagonu. Mo¬Ņe w tamtym okresie inaczej to odczytywano (interpretowano)?
29.10.2015 14:59 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
bogas
UŅytkownik

Data: 09.01.2011
Komentarzy: 164
...

Wagonów WLABouz zrobiono 40.
29.10.2015 17:56 Offline bogas
Tomasz B.
UŅytkownik

Data: 16.12.2012
Komentarzy: 400
Ilostan WL i Bc

Na dzie√Ī 1 stycznia 2015 ilostan wagon√≥w sypialnych to 166 sztuk, kuszet 101.
30.10.2015 19:23 Offline Tomasz B.   NastÍpne zdjÍcie:
50 51 59-70 010-1 Bc9o

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 52 51 70-80 401-3 WLAB10ou (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting