Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 88-70 213-6 WRnouz

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 88-70 209-4 WRnouz  
 Następne zdjęcie:
50 51 88-70 216-9 WRnouz   

 

50 51 88-70 213-6 WRnouz

            

50 51 88-70 213-6 WRnouz
Opis: 23.10.2015, Warszawa Wschodnia
Zmodernizowany wagon barowy 113Aa zasilaj?cy sk?ad poci?gu TLK Janusz Korczak zako?czy? bieg na stacji w Warszawie Wschodniej.
St. mac: Kraków

Jak widaæ tabor by? dedykowany do trasy Szczecin - Przemy?l, mimo to pojawia si? te? na innych trasach. Co ciekawe w przeci?gu godziny na warszawskim dworcu by?y w sumie 4 wagony 113Aa.
Słowa kluczowe: 113Aa WRnouz bar barowy knajpa igrek TLK TLK_Janusz_Korczak Warszawa_Wschodnia
Data: 23.10.2015 21:37
Obejrzeń: 1360
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 560.1 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Data stworzenia: 23.10.2015

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D7100
Exposure time: 1/500 sec(s)
Aperture value: F/4.5
ISO speed: 320
Date created: 23.10.2015 13:59:26
Focal length: 35mm

Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
....

Czwartym wagonem 113Aa który pojawi³ siê dzi¶ na warszawskim dworcu by³ szczeciñski bar w sk³adzie jakiego¶ poci±gu specjalnego z Gam± o numerze 007 na czele. W sk³adzie poci±gu znalaz³y siê wroc³awskie nowe wagony przedzia³owe 1 i 2 klasy, wspomniany wagon barowy i salonka 507A. Zdjêæ niestety nie zrobi³em bo po wykadrowaniu okaza³o siê ¿e w aparacie brakuje karty :-)
Ilo¶æ niecenzuralnych s³ów która wtedy pad³a by³a imponuj±ca :-)
23.10.2015 22:21  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Zastanawia mnie dla kogo s± te pionowe porêcze na koñcach modernizowanych (co gorsza, tak¿e i w nowych wagonach HCP) wagonów. Rozumiem, ¿e w zamy¶le dla rewidentów i manewrowych, ale patrz±c na jakiej wysoko¶ci je zamontowano, w±tpiê w ich u¿yteczno¶æ dla kogokolwiek.
Ja mam 183 cm wzrostu, a wiêc nale¿ê raczej do wy¿szych osób i z poziomu miêdzytorza z trudem siêgam dolnego fragmentu porêczy. Przeciêtny manewrowy z pewno¶ci± ma z tym problem. Co na to kolejowe BHP?
Nie rozumiem dlaczego nie wykorzystano sprawdzonych wzorców z wagonów WR Bautzen89, czy choæby 113ALux, gdzie porêcze umiejscowiono tak, ¿e faktycznie s± one u¿yteczne i u³atwiaj± pracê manewrowych.
26.10.2015 09:52  
Pako
Go¶ć
manewry

Z drugiej strony tego wagonu jest jeszcze gorzej. Nie ma nie tylko uchwytu ale nawet stopnia. Ten który siê rozk³ada po otwarciu drzwi nie zawsze jest dostêpny - czêsto za³oga warsu zamyka wagon na k³ódkê, bez mo¿liwo¶ci otwarcia drzwi.
27.10.2015 11:03  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 88-70 209-4 WRnouz  
 Następne zdjęcie:
50 51 88-70 216-9 WRnouz   

 

RSS Feed: 50 51 88-70 213-6 WRnouz (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas