An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674924573
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('63pc1qln4m42v6c35at1lv4e61', -1, 1674925473, 'details.php?image_id=17249', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
51 56 89-40 017-1 SR
51 56 89-40 017-1 SR

            
 
 

51 56 89-40 017-1 SR
Komentarz: Wagon salonowy budowy Görlitz odstawiony w lekko zaniedbanym stanie na terenie zak³adów naprawy taboru kolejowego we Vrútkach.

Wagon ten zosta³ zbudowany w 1981 roku jako jeden z 4 wagonów salonowych na bazie równolegle dostarczanych kolejom ÈSD wagonów sypialnych do ruchu w komunikacji przestawczej. Pierwotnie nosi³ ozn. 51 54 89-40 017-3 'SR', a po 1993 roku trafi³ na ilostan kolei s³owackich jako salonka pracowników ®SR z ozn. 51 56 89-40 017-1 'SR'.

Niestety nie uda³o mi siê tego jednoznacznie potwierdziæ, ale na bazie moich wcze¶niejszych wizyt we Vrútkach oceniam, i¿ na terenie zak³adu znajduje siê tak¿e drugi analogiczny wagon salonowy kolei s³owackich z # bocznym 018.

4.10.2015, Vrútky.
Sowa kluczowe: ®SR, Vrútky, salon, salonka, igrek, SR, Görlitz81, 51_56_89-40_017-1, 51_54_89-40_017-3
Data: 08.10.2015 20:03
Wywietle: 940
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 146.8 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-HX400V
Czas nawietlania: 1/250
Warto przysony: F/3.5
Czuo ISO: 80
Data wykonania: 04.10.2015 13:26:48
Ogniskowa: 9.27mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
51 54 89-80 011-7 Salon  
 Nastpne zdjcie:
51 56 89-40 017-6 SR

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 51 56 89-40 017-1 SR (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting