An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
51 51 82-70 005-1 BDdsu - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

58 51 70-10 084-6 WLABd
58 51 70-10 084-6 WLABd
Komentarze: 0
Bohdan Jêdrzejewski


51 51 82-70 005-1 BDdsu
51 51 82-70 005-1 BDdsu

            

51 51 82-70 005-1 BDdsu
Opis: Ma³o szczê¶liwe ujêcie grupki wagonów typu 609A/612A w rz±dku na terenie stacji Warszawa Wschodnia.

Znalaz³y siê tu 2 z 3 czynnych wspó³cze¶nie wagonów typu 612A i jeden egzemplarz 609A (najbli¿szy):

51 51 82-70 005-1 BDdsu
51 51 82-70 002-8 BDds
51 51 82-70 001-0 BDdsu

11.10.2008, Warszawa Wschodnia.
Słowa kluczowe: BDds BDdsu igrek Warszawa_Wschodnia 612A 609A
Data: 18.05.2011 19:05
Obejrzeń: 5515
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 177.3 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/160 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 07.01.2007 05:55:41
Focal length: 17.4mm


Autor: Komentarz:
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

51 51 82-70 005-1 to 609A, który ma zreszt± obecnie inny numer.
17.05.2013 16:22 Offline SU46-024
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

Czy ona tak¿e pojecha³a na rewizjê do Opola na pocz±tku 2012r.? Jaki jest nowy numer - 50 51 82-08 005-9?
18.05.2013 15:18 Offline Tomasz B.
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

7 miesiêcy po wykonaniu tej foty zosta³ przenumerowany na 50 51 84-70 064-7, z czego mo¿na wywnioskowaæ, ¿e poszed³ na 111Arow. Kiedy naprawy mia³ to nie mam spisane.
18.05.2013 16:07 Offline SU46-024
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

Na pewno taki numer? Wg. moich notatek ten numer nale¿y do wagonu typu 111Arow, jednego z tych w barwach firmowych IC z zaokr±glonymi oknami. (Pochodz±cy z ostatniej partii z zakresu 50 51 84-70 053 do 067).

Dodatkowo "82" to wagon z miejscami do siedzenia 2 kl. z przedzia³em baga¿owym lub pocztowym.
Natomiast "84" to wagon z miejscami do siedzenia
wszystkich klas ze specjalnie urz±dzon± powierzchni±.

Co tam takiego powsta³o wewn±trz, ¿e a¿ wywo³a³o zmianê numeru? Wszystkie "stodo³y" które dzi¶ je¿d¿± w barwach IC maj± "82".
18.05.2013 16:46 Offline Tomasz B.
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

Zreszt± popatrz: http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=1748&sessionid=3hrui4fg9g4s7mu7vvl7orlnk2
18.05.2013 16:49 Offline Tomasz B.
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

No ale to tylko potwierdza mój komentarz i to co pisa³ tu: http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=9601 kolega Pako.
18.05.2013 16:56 Offline SU46-024
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Swoja szos± to 50 51 84-70 053 do 067 nie jest ostatni± parti± 111Arow.
18.05.2013 16:59 Offline SU46-024
Pako
Użytkownik

Data zarejestrowania: 22.04.2013
Komentarze: 86
...

Spotka³em kilka 111Arow z partii IV czyli zakresu numerów 505184-70053 do 067 które maja podany typ pierwotnego wagony ( na tabliczkach) jako 609A oraz numer fabryczny z zakresy jaki przypada³ dla wagonów 609A produkowanych w HCP.
Prawdopodobnie 111Arow z g³adkim dachem powsta³y z przebudowy 609A ( oprócz 84-70 052 bo ten by³ chyba pafawagowskim 111Ah)
18.05.2013 17:02 Offline Pako
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
...

No to wszytko jasne ... przerobili go na 111Arow i wszystko siê zgadza.

Obecnie tak jak pisali¶cie powstaje kolejna seria 10 sztuk rowerówek z modernizacji wagonów z rodziny 111A.

To wychodzi wiêc na to, ¿e dzi¶ mamy w ruchu 10 wagonów typu 609A (oznaczone tak¿e 609Ar), które przesz³y rewizje w 2012 roku i s± to:

BD4osuv 50 51 82-08 005-9 st.Katowice
BD4osuv 50 51 82-78 048-4 st.W-wa Grochów
BD4osuv 50 51 82-78 050-0 st.W-wa Grochów
BD4osuv 57 51 82-78 006-5 st.Kraków
BD4osuv 57 51 82-78 012-3 st.W-wa Grochów
BD4osuv 57 51 82-78 015-6 st.Kraków
BD4osuv 50 51 82-78 049-2 st.Kraków
BD4osuv 50 51 82-78 051-8 st.Wroc³aw
BD4osuv 50 51 82-78 046-8 st.Wroc³aw
BD4osuv 57 51 82-78 043-8 st.W-wa Grochów
18.05.2013 17:36 Offline Tomasz B.
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
609A / 612A

A to ciekawostka wysz³a.

Mianowicie... wagony 609A nie by³y w za³o¿eniach pomy¶lane jako wagony do ruchu miêdzynarodowego. Wszystkie bez wyj±tku wg. mojej wiedzy opuszcza³y fabrykê HCP z kodem innym ni¿ 51 i wg. mojej wiedzy utrzyma³y ten stan do chwili obecnej.

Dok³adnie na odwrót by³o z wagonami 611A i 612A, które otrzyma³y kod 57 i 51 (!).

Wagon na zdjêciu powy¿ej ma numer z kodem 51:

http://wstaw.org/m/2013/05/18/DSC04598.jpg

...co dla mnie wskazywa³o ponad wszelk± w±tpliwo¶æ, ¿e wagon nie mo¿e byæ z rodziny 609A a na czole b³êdnie naniesiono oznaczenie typu. To bardzo ciekawe...

Piotru¶, prze¶ledzi³e¶ jego historiê? Kolejny, o który trzeba zapytaæ Andrzejka.
18.05.2013 19:52 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
SU46-024
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 470
...

Tak, mam jego numery. 609A wychodzi³y z HCP z numerami 57 51 82-88 xxx-x.
18.05.2013 20:11 Offline SU46-024
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

To znaczy ¿e ja co¶ po$@^#@em.
18.05.2013 20:12 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjęcie:
   50 51 82-88 059-9 BDdisu  
 Następne zdjęcie:
57 51 82-48 004-7 BDdisu   

 

RSS Feed: 51 51 82-70 005-1 BDdsu (Komentarze)