Wyszukiwanie zaawansowane

50 55 21-55 000-2 Byee

Poprzednie zdjęcie:
   50 53 22-96 042-6 Beem  
 Następne zdjęcie:
50 55 21-55 011-9 Byee   

 

50 55 21-55 000-2 Byee

            

50 55 21-55 000-2 Byee
Opis: Bezprzedzia?owy wagon osobowy 2 klasy budowy zak?adów Halberstadt oczekuje odjazdu ze stacji Budapest-Deli.

Wagony takie jak na powy?szym zdj?ciu budowano na prze?omie lat 70-ych i 80-ych dla kolei DR z ozn. serii 'Bmh'. Po 1980 roku spotkaæ je mo?na by?o m.in. w mi?dzynarodowych poci?gach z NRD do Warszawy. Po zjednoczeniu Niemiec wi?kszo?æ 'halbersztatów' zmodernizowano i kontynuowano ich eksploatacj?. Znaczn? parti? odsprzedano w 2006 roku do Bu?garii i na W?gry. Tak? histori? prze?y? te? widoczny w kadrze egzemplarz.

22.08.2015, Budapest-Deli.
Słowa kluczowe: Budapest-Deli Byee Halberstadt X MAV H-START 50_55_21-55_000-2
Data: 31.08.2015 20:34
Obejrzeń: 1169
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 213.0 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/400 sec(s)
Aperture value: F/3.2
ISO speed: 80
Date created: 22.08.2015 14:21:54
Focal length: 6.11mm


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

Co ciekawe Niemcy sprzedali (chyba tak¿e do Rumunii i Albanii) stosunkowo nowe i zmodernizowane "Halberstadty", pozostawiaj±c sobie do dalszej eksploatacji znacznie od nich starsze "silberlingi", czyli bardzo podobne do "Halberstadt'ów" bezprzedzia³owe wagony produkcji RFN.
Poza tym Halberstadty zosta³y przez zjednoczone DB zmodernizowane znacznie pó¼niej ni¿ "silberlingi", przez co ich wnêtrza by³y naprawdê bardzo przyjazne i nowoczesne. Kilka razy mia³em okazjê siê o tym przekonaæ osobi¶cie, podró¿uj±c zarówno jednym jak i drugim typem wagonów.
01.09.2015 09:26  Poprzednie zdjęcie:
   50 53 22-96 042-6 Beem  
 Następne zdjęcie:
50 55 21-55 011-9 Byee   

 

RSS Feed: 50 55 21-55 000-2 Byee (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas