An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675019733
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('d7uj7lehjmo6vcer1tpf43sbg0', -1, 1675020633, 'details.php?image_id=16707', '18.232.179.5')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc┬│awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
61 56 28-70 030-9 Bdghmeer
61 56 28-70 030-9 Bdghmeer

            
 
 

61 56 28-70 030-9 Bdghmeer
Komentarz: 5.07.2015, Dlouha Trebova, wagon drugiej klasy z przedzia³em baga¿owym dostosowany do przewozu osób niepe³nosprawnych w³±czony w sk³ad poci±gu EC jad±cego z ¯yliny do Pragi.

Wagon powsta³ w 1987 roku w zak³adach Bautzen, a po 1993 roku nosi³ ozn. BDmeer 51 56 82-70 077-5. W roku 2014 w zak³adach ZOS Trnava poddany zosta³ modernizacji jako ostatni (trzydziesty) z grupy wagonów pó³-baga¿owych, obecnie znajduje siê na stanie Koszyckiej wagonowni.
S│owa kluczowe: Bautzen87, BDmeer, Bdghmeer, ZSSK, p├│┬│baga┬┐owy
Data: 09.08.2015 14:03
WyÂwietle˝: 657
Pobra˝: 0
Ocena: 0.00 (0 g│osˇw)
WielkoŠ pliku: 577.8 KB
Doda│: ┬úukasz ┬úacek

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjŕciaPoprzednie zdjŕcie:
61 56 28-70 027-5 Bdghmeer  
 

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 61 56 28-70 030-9 Bdghmeer (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting