An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
362 159-6 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

754 028-9
754 028-9
Komentarze: 0
shaggy


362 159-6
362 159-6

            

362 159-6
Opis: Dwu-systemowa lokomotywa elektryczna 362.159-6 odstawiona w oczekiwaniu na przegl±d opodal obrotnicy lokomotywowni Èeská Tøebová.

27.06.2015, Èeská Tøebová.
Słowa kluczowe: Èeská_Tøebová 362_159-6 skoda eso 69Er
Data: 12.07.2015 10:19
Obejrzeń: 1081
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 226.1 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/3.5
ISO speed: 80
Date created: 27.06.2015 09:43:22
Focal length: 9.53mm


Autor: Komentarz:
Tomasz Zajkowski
Użytkownik

Data zarejestrowania: 09.01.2011
Komentarze: 298
...

Nie lubiê tych barw. O ile CD Cargo ma bardzo sympatyczny schemat, tak to co przygotowa³o studio "najbrt" i jego pochodne jako¶ do mnie nie przemawiaj±. Lubiê proste rozwi±zania, tutaj nieco "za du¿o siê dzieje". Kszta³t tych lokomotyw bardzo fajnie podkre¶laj± pasy okalaj±ce ca³e pud³o, tak jak w przypadku ¿ó³tego pasa z tego schematu:

http://www.wgk.cal.pl/data/media/291/DSC04334.jpg
14.07.2015 22:16 Offline Tomasz Zajkowski
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Tak, ale to by³o nie do unikniêcia.

¦rodkowa Europa od paru lat kompletnie zwariowa³a na punkcie tego typu korporacyjnych bajeczek, opowie¶ciach o 'systemie identyfikacji wizualnej', sztucznie tworzonej konkurencji i wolnym rynku. Te schematy które przywo³ujesz by³y "stare" czyli "z minionej z³ej epoki", czyli "nienowoczesne", a przecie¿ dzi¶ kolej mówi "nowoczesnym jêzykiem" i musi siê zwracaæ w stronê "wymagaj±cych nowoczesnych klientów", którzy przede wszystkim k³ad± nacisk na "spójny i przekonuj±cy wizerunek" i jak nie bêdzie zwracaæ na siebie uwagi smaruj±c wszystko na b³êkitno-bia³o, to wszyscy natychmiast uciekn± do autobusów i samolotów.

To oczywi¶cie hiper-naiwne, bo realnie kolej przekonuje czasem, cen± i komfortem - a to nie ma nic wspólnego z "systemem identyfikacji wizualnej". Zabawne, ¿e nawet Czesi (u których przecie¿ kolej osobowa reprezentuje tak wysoki poziom sprawno¶ci) dali siê wci±gn±æ w te bzdury. T³umaczy siê to dbaniem o klienta, tworzeniem wizerunku itp itd. Mo¿e co¶ w tym jest, bo wspó³cze¶nie jak siê okazuje wcale nie ka¿dy wie ¿e 'kolej to kolej i ju¿'. Teraz jest mnogo¶æ spó³ek, mnogo¶æ wyborów... mo¿na jechaæ LeoExpress albo RegioJet i ta straszliwa dusz±ca konkurencja prawie wykoñczy³a ÆD, do tego stopnia, ¿e przez 3 dni nie mog³em znale¼æ pustego przedzia³u w kilkunastu kolejnych poci±gach :)

Z drugiej strony ca³y ¶wiat siê w to bawi, w³±cznie z PKP-IC, malowankami "interregio" PR, kolorami "wizzair", czy czerwonymi autobusami "Polski Bus". To mo¿e kto¶ w to wierzy...
14.07.2015 23:12 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Tomasz Zajkowski
Użytkownik

Data zarejestrowania: 09.01.2011
Komentarze: 298
...

Smutne to i ¶mieszne jednocze¶nie. Chocia¿ co jaki¶ czas pojawiaj± siê naprawdê fajne schematy. Ja uwielbiam proste rozwi±zania, jedna lub dwie barwy przewodnie, bez mieszania miliona niepasuj±cych do siebie kolorów które jeszcze dodatkowo uk³adaj± siê w jakie¶ szlaczki, falki, u¶mieszki i inne. D³ugo nie od¿a³ujê tego, ¿e tak fajny schemat PKP IC zwany potocznie "denaturatem", który by³ genialny w swojej prostocie zosta³ zast±piony takim gównem jakie ta spó³ka serwuje nam od prze³omu 2008 i 2009 roku.
14.07.2015 23:39 Offline Tomasz ZajkowskiPoprzednie zdjęcie:
   362 159-6  
 Następne zdjęcie:
362 161-2   

 

RSS Feed: 362 159-6 (Komentarze)