An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('n82kh7596a3evi54vmlse8tct3', -1, 1674873799, 'details.php?image_id=16019', '3.236.47.240')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674872899
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
44 51 6276 567-8 Flls
44 51 6276 567-8 Flls

            
 
 

44 51 6276 567-8 Flls
Komentarz: £adowna 2-osiowa szutrówka nale¿±ca do firmy Transoda Sp. z o.o. oczekuje godziny odjazdu ze stacji Wapienno.

Jaki¶ czas temu firma Transoda Sp. z o.o. zmieni³a nazwê na Cargo Ciech, ale na taborze zmiany te nie s± jeszcze widoczne.

Charakterystyczn± cech± stacji Wapienno jest pokrywaj±cy ca³e jej otoczenie py³ cementowy, zwi±zany zarówno z le¿±c± po s±siedzku Cementowni± Kujawy, jak i kamienio³omem. Podobne zapylenie wystêpuje nawiasem mówi±c tak¿e w po³udniowych rejonach Inowroc³awia, oraz w Janikowie.

5.06.2015, Wapienno.
Sowa kluczowe: 204V, szutrówka, Flls, TRSOD, Transoda, Cargo-Ciech, Ciech-Cargo, hopper, D29-206
Data: 07.06.2015 11:41
Wywietle: 857
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 253.3 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-HX400V
Czas nawietlania: 1/1000
Warto przysony: F/3.5
Czuo ISO: 80
Data wykonania: 05.06.2015 15:25:40
Ogniskowa: 10.61mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjciaPoprzednie zdjcie:
44 51 6276 565-2 Flls  
 Nastpne zdjcie:
84 51 6891 004-8 Facc

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 44 51 6276 567-8 Flls (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting