An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('n82kh7596a3evi54vmlse8tct3', -1, 1674880771, 'details.php?image_id=15995', '3.236.47.240')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674879871
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc┬│awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
44 51 6276 565-2 Flls
44 51 6276 565-2 Flls

            
 
 

44 51 6276 565-2 Flls
Komentarz: £adowna 2-osiowa szutrówka nale¿±ca do firmy Transoda Sp. z o.o. oczekuje godziny odjazdu ze stacji Wapienno.

Jaki┬ czas temu firma Transoda Sp. z o.o. zmieni┬│a nazw├¬ na Cargo Ciech, ale na taborze zmiany te nie s┬▒ jeszcze widoczne.

Charakterystyczn± cech± stacji Wapienno jest pokrywaj±cy ca³e jej otoczenie py³ cementowy, zwi±zany zarówno z le¿±c± po s±siedzku Cementowni± Kujawy, jak i kamienio³omem. Podobne zapylenie wystêpuje nawiasem mówi±c tak¿e w po³udniowych rejonach Inowroc³awia, oraz w Janikowie.

5.06.2015, Wapienno.
S│owa kluczowe: 204V, szutr├│wka, Flls, TRSOD, Transoda, Cargo-Ciech, Ciech-Cargo, hopper, D29-206, Wapienno
Data: 06.06.2015 22:35
WyÂwietle˝: 1024
Pobra˝: 0
Ocena: 0.00 (0 g│osˇw)
WielkoŠ pliku: 270.1 KB
Doda│: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-HX400V
Czas naÂwietlania: 1/1000
WartoŠ przys│ony: F/3.5
Czu│oŠ ISO: 80
Data wykonania: 05.06.2015 15:24:55
Ogniskowa: 10.33mm


Autor: Komentarz:
m0ke
Administratror

Data: 06.12.2010
Komentarzy: 328
...

┬Žliczna
06.06.2015 22:38 Offline m0ke http://www.wgk.home.pl 2736811Poprzednie zdjŕcie:
44 51 6276 562-9 Flls  
 Nastŕpne zdjŕcie:
44 51 6276 567-8 Flls

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 44 51 6276 565-2 Flls (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting