Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 20-08 576-4 Bdh

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 20-08 575-6 B10nou  
 Następne zdjęcie:
50 51 20-08 576-4 Bdh   

 

50 51 20-08 576-4 Bdh

            

50 51 20-08 576-4 Bdh
Opis: 5.06.2015, Kielce, Nieu?ywany od d?u?szego czasu wagon drugiej klasy prawdopodobnie typu 141A.

st. mac. Lublin
Słowa kluczowe: 141A Bdh Kielce przedzia?owy dwójka igrek
Data: 05.06.2015 21:33
Obejrzeń: 1614
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 508.2 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Bdh? Bezprzedzia³ówka? ;)
05.06.2015 22:18  
bogas
Go¶ć
Typ wagonu

Potwierdzam, ¿e jest to 141A.
05.06.2015 22:34  
Preki
Go¶ć
Seria

'H' le¿y obok 'n' na klawiaturze, wiêc seria wagonu to ewidentna literówka pope³niona w opisie przez autora zdjêcia. Swoj± drog± ciekawe, dlaczego go wycofano. Wygl±da mi to na przypadek s³ynnego Y/B z Krzy¿a.
06.06.2015 17:34  
fixall
Go¶ć
Bdh

Literówka literówk± ale swego czasu w wagonowni Che³m by³ sobie wagon 111A który nagminnie podczas ka¿dej naprawy otrzymywa³ oznaczenie Bdh. Byæ mo¿e podobnie jest w tym przypadku.
A wycofano go mo¿e z tych samych powodów co prawie wszystkie wagony tej serii bez NG.
06.06.2015 18:37  
£ukasz £acek
Go¶ć
Bdh

Na 99% to Bdh, kolega Preki widzia³ orygina³ i potwierdzi³ moje przypuszczenia.
06.06.2015 19:31  
kilanziom
Go¶ć
...

Czy ten 141A nie nale¿y przypadkiem do Przewozów Regionalnych? PR mia³o kilka wagonów tego typu, rozrzuconych po ró¿nych dziwnych miejscach. Czasem wagony takie od lat pozostawa³y skre¶lone z inwentarza.
06.06.2015 22:23  
SebaLBN
Użytkownik

Data zarejestrowania: 18.02.2023
Komentarze: 3
Seria

Autor zdjêcia ma racjê. W Kielcach przy peronach od dobrych paru lat stoi przedzia³ówka z oznaczeniem serii Bdh.
06.06.2015 22:49 Offline SebaLBNPoprzednie zdjęcie:
   50 51 20-08 575-6 B10nou  
 Następne zdjęcie:
50 51 20-08 576-4 Bdh   

 

RSS Feed: 50 51 20-08 576-4 Bdh (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas