Wyszukiwanie zaawansowane

10-0315

Poprzednie zdjęcie:
   10-0305  
 Następne zdjęcie:
10-0320   

 

10-0315

            

10-0315
Opis: Dawny wagon osobowy 2 klasy typu 111Ap odstawiony na bazie PKP-Energetyka w Ostro??ce wraz z dawnym bezprzedzia?owym 43A.

9.04.2015, Ostro??ka.
Słowa kluczowe: 10-0315 Ostro??ka igrek 111Ap Bwxzde PKP_Energetyka PKP-E sieciowy techniczny
Data: 02.06.2015 18:11
Obejrzeń: 1993
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 149.9 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-HX400V
Exposure time: 1/1600 sec(s)
Aperture value: F/3.2
ISO speed: 80
Date created: 09.04.2015 08:02:26
Focal length: 7.11mm


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

111Ap z dwoma stopniami?!
02.06.2015 21:43  
kilanziom
Go¶ć
...

Ten wagon mia³ straszliwie zapapran± tabliczkê fabryczn±. Je¶li nic nie pomyli³em, zosta³ zbudowany w 1981 r. w zak³adach HCP. Jest to trochê dziwne, gdy¿ oficjalnie w 1981 r. HCP nie produkowa³o wagonów standardu Y drugiej klasy, natomiast przygotowywa³o siê wówczas w³a¶nie do puszczenia 80 szt. odmiany 111Ap (formalnie 1982-1985).
02.06.2015 22:33  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

OK, ale nie daj± mi spokoju te 2 stopnie w wej¶ciach. Wagony 111Ap mia³y ju¿ po 3 stopnie.

Ja bym powiedzia³, ¿e to jest raczej jaki¶ 111Ac z lat 70, (dwa stopnie i kanciasty dó³ poszycia, blaszane, przykrêcane tabliczki ostrzegawcze o wysokim napiêciu w sprzêgu ogrzewania, itp.), ale takie gadanie na odleg³o¶æ bez znajomo¶ci numeru fabrycznego, albo inwentarzowego to jak zabawa w ciuciubabkê ;)
02.06.2015 22:59  
kilanziom
Go¶ć
...

To jest ca³kiem mo¿liwe, choæ musia³ by to byæ chyba ju¿ wagon po NG, bo nie posiada innych cech typowych dla najstarszych polskich igreków.

Niestety nie mia³em mo¿liwo¶ci obejrzeæ go wnikliwiej, bo ca³y teren obsadzony jest alarmem zbli¿eniowym (dobrze widocznym na s³upku po lewej z ty³u - ta bia³a puszka).
02.06.2015 23:03  Poprzednie zdjęcie:
   10-0305  
 Następne zdjęcie:
10-0320   

 

RSS Feed: 10-0315 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas