An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('25clk2umaftovmsfi3sh4c7g81', -1, 1675288037, 'details.php?image_id=15968', '44.192.247.184')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675287137
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
10-0315
10-0315

            
 
 

10-0315
Komentarz: Dawny wagon osobowy 2 klasy typu 111Ap odstawiony na bazie PKP-Energetyka w Ostro³êce wraz z dawnym bezprzedzia³owym 43A.

9.04.2015, Ostro³êka.
Sowa kluczowe: 10-0315, Ostro³êka, igrek, 111Ap, Bwxzde, PKP_Energetyka, PKP-E, sieciowy, techniczny
Data: 02.06.2015 18:11
Wywietle: 1890
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 149.9 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-HX400V
Czas nawietlania: 1/1600
Warto przysony: F/3.2
Czuo ISO: 80
Data wykonania: 09.04.2015 08:02:26
Ogniskowa: 7.11mm


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Administratror

Data: 16.04.2015
Komentarzy: 384
...

111Ap z dwoma stopniami?!
02.06.2015 21:43 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

Ten wagon mia³ straszliwie zapapran± tabliczkê fabryczn±. Je¶li nic nie pomyli³em, zosta³ zbudowany w 1981 r. w zak³adach HCP. Jest to trochê dziwne, gdy¿ oficjalnie w 1981 r. HCP nie produkowa³o wagonów standardu Y drugiej klasy, natomiast przygotowywa³o siê wówczas w³a¶nie do puszczenia 80 szt. odmiany 111Ap (formalnie 1982-1985).
02.06.2015 22:33 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Bohdan Jêdrzejewski
Administratror

Data: 16.04.2015
Komentarzy: 384
...

OK, ale nie daj± mi spokoju te 2 stopnie w wej¶ciach. Wagony 111Ap mia³y ju¿ po 3 stopnie.

Ja bym powiedzia³, ¿e to jest raczej jaki¶ 111Ac z lat 70, (dwa stopnie i kanciasty dó³ poszycia, blaszane, przykrêcane tabliczki ostrzegawcze o wysokim napiêciu w sprzêgu ogrzewania, itp.), ale takie gadanie na odleg³o¶æ bez znajomo¶ci numeru fabrycznego, albo inwentarzowego to jak zabawa w ciuciubabkê ;)
02.06.2015 22:59 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
...

To jest ca³kiem mo¿liwe, choæ musia³ by to byæ chyba ju¿ wagon po NG, bo nie posiada innych cech typowych dla najstarszych polskich igreków.

Niestety nie mia³em mo¿liwo¶ci obejrzeæ go wnikliwiej, bo ca³y teren obsadzony jest alarmem zbli¿eniowym (dobrze widocznym na s³upku po lewej z ty³u - ta bia³a puszka).
02.06.2015 23:03 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjcie:
10-0305  
 Nastpne zdjcie:
10-0320

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 10-0315 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting