An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('no7u53aonkq8627ek4j9sne9k5', -1, 1674961530, 'details.php?image_id=15486', '3.237.29.69')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1674960630
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
88-10-45 Pwg
88-10-45 Pwg

            
 
 

88-10-45 Pwg
Komentarz: Brankard 2-osiowy dawnego typu Pwg pr14 odstawiony na terenie lokomotywowni-muzeum w Löbau. Wagony tego typu po 1945 r. wystêpowa³y równie¿ pod bander± PKP.

*S± zreszt± do¶æ rozpoznawalne w¶ród polskich mi³o¶ników kolei, g³ównie za spraw± modelu PIKO dostêpnego przed laty w skali 1:87.

16.04.2015, Löbau.
Sowa kluczowe: Löbau, Dmr, Pwg_pr_14, Pwg, brankard, hamulcowy
Data: 21.04.2015 18:42
Wywietle: 1017
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 206.3 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-HX400V
Czas nawietlania: 1/160
Warto przysony: F/4
Czuo ISO: 80
Data wykonania: 16.04.2015 08:42:33
Ogniskowa: 19.22mm


Autor: Komentarz:
Preki
Uytkownik

Data: 21.01.2011
Komentarzy: 350
model

Przed laty? :) Ten model jest po dzi¶ dzieñ szeroko dostêpny, na dok³adnie tej samej formie, tyle ¿e ma lepiej wykonane ko³a i kulisê krótkiego sprzêgu.
21.04.2015 20:17 Offline Preki 7396416   Nastpne zdjcie:
210 004-8

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 88-10-45 Pwg (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting