An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
52 51 70-80 389-0 WLAB10o - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

ST43-263
ST43-263
Komentarze: 0
m0ke


52 51 70-80 389-0 WLAB10o
52 51 70-80 389-0 WLAB10o

            

52 51 70-80 389-0 WLAB10o
Opis: 15.02.2015, Koz³ów, wagon sypialny typu Görlitz77 w³±czony w sk³ad poci±gu TLK "Ustronie" relacji Ko³obrzeg - Kraków.

st. mac. Kraków
Słowa kluczowe: WLAB10o sypialny nocny Koz³ów Ustronie Görlitz77
Data: 15.02.2015 20:09
Obejrzeń: 1290
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 469.0 KB
Nadesłane przez: £ukasz £acek


Autor: Komentarz:
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
Typ?

Tak siê zastanawiam nad typem niektórych wagonów sypialnych, których zdjêcia mo¿na znale¼æ na WGK, a których zakres numeracji nijak mi nie pasuje do wpisanych typów. To zdjêcie jest przyk³adem takiej sytuacji.
Wagony typu Görlitz77 to zasadniczo grupa oznaczona numerami od 70-80 000 do 70-80 049. Czê¶æ zdegradowano do prêdko¶ci 120 km/h i nadano im numery z grupy 70-10 XXX, wiêc sytuacja jest jasna, ale te 70-80 3XX to sk±d siê wziê³y? Czy kto¶ z Was orientuje siê w tych zawi³o¶ciach, albo posiada wykaz numeryczny wagonów z uwzglêdnieniem typów?
27.10.2016 11:10 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
typ

Nie powtórzê tego teraz dok³adnie bo nie mam dostêpu do odpowiednich danych, ale to nie by³ przypadek.

Obecne numery boczne wagonów typu Görlitz77 nadano im po naprawach g³ównych i wg mnie nie s± one ¶ci¶le powi±zane z ich numerami pierwotnymi. Zasadniczo naprawy g³ówne sz³y 'kolejno' tak jak numery boczne, ale by³y od tego wyj±tki - niektóre wagony wcze¶niej poddano ró¿nym eksperymentalnym modernizacjom, m.in. w czê¶ci zabudowano wózki typu 25AN. W efekcie kilka wagonów typu Görlitz77 przesz³o naprawy g³ówne znacznie pó¼niej ni¿ pozosta³e i otrzyma³y numery z samego koñca puli numerów nadawanych ju¿ po przej¶ciu NG tak¿e przez pozosta³e odmiany.
27.10.2016 14:51 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Bohdan Jêdrzejewski
Admin

Data zarejestrowania: 16.04.2015
Komentarze: 384
...

Czyli mamy tradycyjny, polski ba³agan :)
27.10.2016 15:30 Offline Bohdan Jêdrzejewski bjedrzejewski at poczta.onet.pl
Tomasz B.
Użytkownik

Data zarejestrowania: 16.12.2012
Komentarze: 400
Typ

A czy to nie jest G81?
11.03.2017 01:08 Offline Tomasz B.Poprzednie zdjęcie:
   52 51 70-80 389-0 WLAB10mo  
 Następne zdjęcie:
52 51 70-80 390-8 WLAB10o   

 

RSS Feed: 52 51 70-80 389-0 WLAB10o (Komentarze)