An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('25clk2umaftovmsfi3sh4c7g81', -1, 1675606627, 'details.php?image_id=14716', '34.225.194.102')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675605727
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc┬│awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
51 53 21-80 040-8 Bmee
51 53 21-80 040-8 Bmee

            
 
 

51 53 21-80 040-8 Bmee
Komentarz: Rumuñski bauzen drugiej klasy w³±czony w sk³±d poci±gu pospiesznego "Cracovia" z Bukaresztu do Krakowa, nied³ugo przed osi±gniêciem celu swojej podró¿y. Wówczas ten poci±g prowadzi³ wiele ciekawych wagonów, np. Rumuñskie bautzeny czy wêgierskie miksty równie¿ produkcji butzena z 81 roku. Smaczku dodaje fakt, i¿ ten poci±g prowadzony by³ przez lokomotywy serii ET21.

10.06.2006, Krak├│w P┬│asz├│w.
S│owa kluczowe: Bautzen93, Bmee, Cracovia, Krak├│w_P┬│asz├│w, CFR, dw├│jka, Z2B
Data: 16.01.2015 21:42
WyÂwietle˝: 1641
Pobra˝: 0
Ocena: 0.00 (0 g│osˇw)
WielkoŠ pliku: 439.2 KB
Doda│: ┬úukasz ┬úacek

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
dane

Jeden z 41 wagon├│w standardu Z2B zbudowanych przez Waggonbau Bautzen Gmbh. w 1993 r. dla kolei CFR. Rok wcze┬Âniej ta sama fabryka dostarczy┬│a 17 analogicznych wagon├│w.
16.01.2015 21:50 Offline kilanziom kilan1 at op.pl   Nastŕpne zdjŕcie:
014 11016

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 51 53 21-80 040-8 Bmee (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting