An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('rp8u5ijbqv900auvihskcvl751', -1, 1675684777, 'details.php?image_id=14713', '44.213.63.130')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675683877
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc┬│awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
Btjo 920
Btjo 920

            
 
 

Btjo 920
Komentarz: Zespó³ piêtrowy wy³±czony z eksploatacji stoi odstawiony nieopodal peronów ostrawskiego dworca g³ównego.

Historiê tych zespo³ów w by³ej Czechos³owacji przedstawi³ pokrótce Piotrek pod wagonem nr 930.

31.08.2006, Ostrava hl. n.
S│owa kluczowe: pi├¬trowy, zesp├│┬│, bipa, DBx, bhp, Bpjo, Btjo
Data: 16.01.2015 21:42
WyÂwietle˝: 1137
Pobra˝: 0
Ocena: 0.00 (0 g│osˇw)
WielkoŠ pliku: 409.3 KB
Doda│: ┬úukasz ┬úacek

Foto mapa  

 Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjŕciaPoprzednie zdjŕcie:
Bp 930  
 

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: Btjo 920 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting