An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
      (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
      VALUES
      ('m835ejc39jsf3svsek7o0ev693', -1, 1675386729, 'details.php?image_id=13632', '35.172.230.154')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675385829
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
50 81 28-04 236-5 Bp
50 81 28-04 236-5 Bp

            
 
 

50 81 28-04 236-5 Bp
Komentarz: Schowany na ty³ach muzeum Heizhaus-Strasshof bezprzedzia³owy wagon osobowy 2 klasy pochodzenia niemieckiego.

Po 1945 r. koleie austriackie ÖBB wesz³y w posiadanie znacznej grupy wagonów osobowych pochodz±cych z dawnych kolei DRG. W¶ród nich znalaz³y sê m.in. bezprzedzia³owe 'eilzugi' 3 klasy C4i-36, takie jak na za³±czonym obrazku. Wagony te przez d³ugie lata po wojnie stanowi³y wci±¿ powa¿ny fragment austriackiej floty osobowej. W latach 60-ych by³y równie¿ tematem napraw g³ównych i modernizacji, których efektem by³y m.in. charakterystyczne nowe okna, wa³ki gumowe, czy nowe o¶wietlenie na scianach czo³owych. Wiele z tych wagonów dotrwa³o w planowej eksploatacji prze³omu lat 80-ych i 90-ych, tak jak widoczny tu egzemplarz.

21.09.2014, Strasshof.
Sowa kluczowe: ÖBB, Strasshof, eilzug, eilzugwagen, Bauart36, C4i-36, Strasshof-am-der-nordbahn, Heizhaus-Strasshof
Data: 23.09.2014 21:10
Wywietle: 2258
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 192.3 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/250
Warto przysony: F/5
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 21.09.2014 15:45:50
Ogniskowa: 5.7mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Administratror

Data: 07.12.2010
Komentarzy: 1701
uzupe³nienie

Pozosta³e dane wagonu:

-Rok budowy: 1937
-pierwotny # DRG: 73741
-Seria na ÖBB: B4ipü

Kolejne numery pod flag± ÖBB:

-32121
-32636
-50 81 28-14 636-3
-50 81 28-04 637-4
-50 81 28-04 236-5
13.02.2015 22:45 Offline kilanziom kilan1 at op.plPoprzednie zdjcie:
50 81 28-04 214-2 Bp  
 Nastpne zdjcie:
50 81 28-04 301-7 Bp

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: 50 81 28-04 236-5 Bp (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting