Wyszukiwanie zaawansowane

2Bhp

Poprzednie zdjęcie:
   2Bhp  
 Następne zdjęcie:
2Bhp   

 

2Bhp

            

2Bhp
Opis: Zespó? pi?trowy 50 51 26-19 571-6 / 574-0 wspólnie z wagonem 120A o numerze 50 51 21-18 057-2 'Bp' i lokomotyw? SM42 tworz? poci?g osobowy do Wolsztyna.

30.04.2010, Pozna? G?ówny.
Słowa kluczowe: Pozna?_G?ówny Bhp bipa dwucz?on brudas pi?trowy
Data: 13.04.2011 22:29
Obejrzeń: 3157
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (1 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 170.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/400 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 30.04.2010 16:28:57
Focal length: 34.7mm


Autor: Komentarz:
Robert
Go¶ć
oliwkowy sk?ad

Wystarczy jeszcze przemalowa? SM42 albo SU42
na oliwkowe barwy i mamy "nowy" oliwkowy sk?ad.
29.05.2011 11:24  
kilanziom
Go¶ć
2Bhp

Zespó³ figuruje w jednym z ostatnich przetargów z³omowych PR. A razem z nim potê¿na grupa piêtrowych 'bohunów'.
08.10.2012 00:12  
Tomasz B.
Go¶ć
Kasacja

Zespó³ w³a¶nie zosta³ sprzedany na z³om. Zosta³y trzy w PR-ach i jeden w Pyskowicach jako eksponat.
13.01.2014 22:22  
Preki
Go¶ć
Kasacja

Który jest ten trzeci?
14.01.2014 16:32  
Tomasz B.
Go¶ć
Bipy w PL

Zestawy nale¿±ce do PR (wszystkie niebiesko-¿ó³te):

50 51 25-18 241-8
50 51 25-18 242-6
50 51 25-18 243-4
50 51 25-18 244-2

50 51 26-19 375-2
50 51 26-19 378-6

50 51 26-19 515-3
50 51 26-19 516-1
50 51 26-19 517-9
50 51 26-19 518-7

Zestaw sprzedany na z³om (skre¶lony jaki¶ czas temu, oliwkowy)

50 51 26-19 571-6
50 51 26-19 574-0

Zestaw z Pyskowic (zachowany jako eksponat, dach sko¶ny):

50 51 26-18 948-7
50 51 26-18 945-3
14.01.2014 20:46  
Preki
Go¶ć
.

Zespo³y 241-244 oraz 375-378 widzia³em w 2013 roku nad Zatok±, tym pierwszym nawet zdarzy³o mi siê jechaæ z Helu do Gdyni. Natomiast trzeciego co¶ sobie nie przypominam, skoñczy³o mu siê dopuszczenie? Gdzie stoi?
14.01.2014 22:57  
Tomasz B
Go¶ć
Zestaw

Ten trzeci czyli 515-518 jeszcze w wakacje 2012 kursowa³. Rewizja 30.07.2010 z odroczeniem do 30.10.2012. Nie wiem czy robili mu nastêpn± rewizjê, bo np. na Transcassubii na pocz±tku lipca 2013 (specjalny poci±g w ramach ¶wiêta Kaszubów) ju¿ siê nie pojawi³ w przeciwieñstwie do lat poprzednich, gdy zestawiano sk³ad tego poci±gu m.in. z dwóch 4-sekcyjnych piêtrusów. Tak czy inaczej powinien staæ w Chojnicach razem z reszt±.
15.01.2014 00:17  
Preki
Go¶ć
.

Te co je¼dzi³y w tym roku mia³y dopuszczenia do czerwca 2014, akurat na sam pocz±tek sezonu...
15.01.2014 17:02  
.
Go¶ć
.

powinni przedluzyc do wrzesnia 2014...
28.01.2014 19:37  
SU46-024
Go¶ć
...

ciekawe na jakiej podstawie
28.01.2014 20:54  
.
Go¶ć
.

tak jak 515-518 - jak zwykle odroczenie
02.02.2014 22:43  
SU46-024
Go¶ć
...

Nie istnieje ju¿ co¶ takiego jak odroczenie, cykle miêdzynaprawcze mo¿na jedynie skróciæ wzglêdem warto¶ci w DSU, wyd³u¿yæ siê nie da.
03.02.2014 04:44  Poprzednie zdjęcie:
   2Bhp  
 Następne zdjęcie:
2Bhp   

 

RSS Feed: 2Bhp (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas