Wyszukiwanie zaawansowane

T448p-110

Poprzednie zdjęcie:
   T448p-109  
 Następne zdjęcie:
T448p-110   

 

T448p-110

            

T448p-110
Opis: 28.07.2014 / T448p-110 na terenie Naftobazy w Koluszkach. Niestety ro?linno?æ psuje kadr ale dost?p jest trudny a ochrona aktywna. To i tak najlepsze uj?cie jakie uda?o mi si? zrobiæ. To jedna z dwóch lokomotyw tego typu w Naftobazie - jej "siostr?" jest T448p-136.
Słowa kluczowe: T448p T448p-110 kocurek Koluszki OLPP kocourek kocur kozio?ek buchar banglada T448.0 740
Data: 28.07.2014 13:56
Obejrzeń: 2282
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 5.00 (5 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 380.3 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
wydech

Zwróci³em uwagê, ¿e czê¶æ maszyn serii T448P pracuj±cych w OLPP posiada do¶æ nietypowe dla tej rodziny obudowy wydechu silnika spalinowego. Rozmiar tej 'skrzynki' i sposób jej zabudowy ma zapewne zwi±zek z potencjalnymi iskrami, b±d¼ p³omieniami, które mog± wydobywaæ siê z wydechu - co w warunkach pracy na terenie Naftobazy by³o by bardzo niebezpieczne.

Podobne elementy maj± na dachu równie¿ T448p-136 i T448p-161
28.07.2014 18:43  Poprzednie zdjęcie:
   T448p-109  
 Następne zdjęcie:
T448p-110   

 

RSS Feed: T448p-110 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas