Wyszukiwanie zaawansowane

50 54 92-40 061-7 Ds.953

Poprzednie zdjęcie:
   50 54 92-40 059-1 Ds.953  
 Następne zdjęcie:
50 54 95-30 097-8 Ds   

 

50 54 92-40 061-7 Ds.953

            

50 54 92-40 061-7 Ds.953
Opis: Wagon baga?owy budowy Bautzen odstawiony na terenie wagonowni przy stacji Brno hl.n.

Producent: VEB Waggonbau Bautzen
Rok budowy: 1976
Przydzia? st.mac: Brno

*Zwracam uwag?, i? jest to jeden z dawnych wagonów baga?owo-pocztowych serii 'DsPost' zbudowanych w 1976 r. - od 'pe?nych' baga?ówek zewn?trznie ró?ni? si? m.in. drzwiami wej?ciowymi na obu ko?cach.

19.06.2014, Brno.
Słowa kluczowe: Ds.953 Ds DsPost baga?owy Bautzen76 igrek Brno
Data: 01.07.2014 18:37
Obejrzeń: 1525
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 194.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/100 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 19.06.2014 18:43:31
Focal length: 8.9mm


Autor: Komentarz:
Preki
Go¶ć
.

Zastanawia mnie, czy te wagony by³y produkowane wy³±cznie dla CSD, czy tak¿e dla innych zarz±dów?
01.07.2014 22:35  
kilanziom
Go¶ć
DsPost

Wg. mojej wiedzy wariant pocztowo-baga¿owy, taki jak na za³±czonym obrazku, produkowany by³ wy³±cznie dla kolei ÈSD. Zasadniczo by³y to wagony baga¿owe, ale posiada³y niewielki przedzia³ pocztowy do przewozu szybkich przesy³ek kurierskich:

http://www.alanbutschek.cz/fotod/DsPost_01.jpg

Istnia³ natomiast wariant pó³-baga¿owych wagonów standardu Y, budowanych dla kolei DR z ozn. serii 'BDme' lub 'BDmse'. Niestety do¶æ trudno o dobre zdjêcia z czasów ich prowozu (choæ takie istniej± i nie raz je gdzie¶ przypadkowo trafiam). Pod rêk± s± za to modele:

http://www.rw-0381.de/WebRoot/Store5/Shops/63770300/51D2/A781/2F99/A8F8/D7FF/C0A8/29C3/E38D/b.jpg
http://www.rw-0381.de/WebRoot/Store5/Shops/63770300/51D2/A781/2F99/A8F8/D7FF/C0A8/29C3/E38D/d.jpg
http://www.eisenbahnjahre.de/wp-content/uploads/2012/05/BDme-DR-Roco.jpg
01.07.2014 22:49  
Preki
Go¶ć
BDme

Pó³baga¿owe to ja wiem ¿e produkowano, pocztowo-baga¿owych raczej bym siê nie spodziewa³. Ale czy czysto baga¿owe igreki by³y na stanie np. DR?
01.07.2014 23:12  
kilanziom
Go¶ć
baga¿owe

Wg. mnie koleje DR nie zamówi³y fabrycznie nowej serii wagonów baga¿owych standardu Y - a na pewno nie spotka³em siê z takimi na historycznych fotografiach, w katalogach itp. Mog³o to wynikaæ z ró¿nych przyczyn,

-Po 1960 r. na ilostanie kolei DR i DB wci±¿ funkcjonowa³a liczna grupa przedwojennych 4-osiowych wagonów baga¿owych (g³ównie rodzin 31-38), które z powodzeniem wykorzystywano do lat 80-ych (równie¿ na DR - gdzie by³y to jedne z najd³u¿ej u¿ywanych wagonów przedwojennych).
-W 1960 r. liczna grupa pullmanów i eilzugów rodziny 35/36 zosta³a przebudowana na tzw. "mod-wagen'y", w¶ród których znalaz³a siê liczna grupa wagonów baga¿owych. Wagony te prawdopodobnie w pe³ni zaspokaja³y potrzeby przewozu baga¿u w okresie, kiedy koleje DR zamawia³y nowe wagony standardu Y.
-Po 1960 r. koleje DR przyjê³y na ilostan sporo ró¿nych rodzajów wagonów i poci±gów piêtrowych, w¶ród których znalaz³y siê tak¿e piêtrowe wagony baga¿owe, eliminuj±ce kolejne pole zapotrzebowania na potencjalne baga¿ówki standardu Y.

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=6131
http://i54.tinypic.com/mkahee.jpg
http://www.smdv.de/products/214487/200-xl.jpg
http://www.hornbyinternational.com/4337/db-gepackwagen-pw4u-der-gruppe-28.jpg


*Powsta³y natomiast do¶æ specyficzne i bardzo rozpoznawalne wagony pocztowe. Co ciekawe (zw³aszcza u takiego potentanta w produkcji wagonów jak NRD) by³y to wagony budowy wêgierskiej, produkowane w latach 1978-1979 przez zak³ady „Raba“ w mie¶cie Györ:

http://www.ef-hegau.de/Unsere_Fahrzeuge/Postwagen/Postwagen.JPG
http://www.gerdboehmer-berlinereisenbahnarchiv.de/Bildergalerien/19900317-bln/19900317-900399-DR-132-234-D-343.jpg
http://www.bahnpark-augsburg.de/fileadmin/pdf/Bpw_DR_Ost_r.JPG

O wêgierskim rodowodzie tych igreków najlepiej ¶wiadcz± znacznie wyoblone krawêdzie pud³a i dachu przy wysokim, zbli¿onym do wagonów budowy NRD-owskiej dachu.
01.07.2014 23:33  Poprzednie zdjęcie:
   50 54 92-40 059-1 Ds.953  
 Następne zdjęcie:
50 54 95-30 097-8 Ds   

 

RSS Feed: 50 54 92-40 061-7 Ds.953 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas