An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
50 54 82-40 093-2 BDs.450 - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

52 20 70-80 424-3 WLABm
52 20 70-80 424-3 WLABm
Komentarze: 0
kilanziom


50 54 82-40 093-2 BDs.450
50 54 82-40 093-2 BDs.450

            

50 54 82-40 093-2 BDs.450
Opis: Wagon osobowy 2 klasy z przedzia³em baga¿owym opuszcza stacjê Brno hl.n. w sk³adzie poc. pospiesznego do Pragi.

20.06.2014, Brno.
Słowa kluczowe: Brno Bautzen74 igrek BDs BDa BDs.450 pó³baga¿owy pó³baga¿ówka
Data: 23.06.2014 20:55
Obejrzeń: 1472
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 171.9 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/5
ISO speed: 100
Date created: 20.06.2014 17:39:48
Focal length: 10mm


Autor: Komentarz:
fixall
Użytkownik

Data zarejestrowania: 31.03.2013
Komentarze: 701
Baga¿owy

Od zawsze zastawia³em siê do czego zosta³y stworzone wagony baga¿owe. No bo chyba nie do przewozu baga¿y :-)
No chyba ¿e kiedy¶ faktycznie wo¿ono tam baga¿ pasa¿erów :-)
Ale jaki jest sens utrzymywaæ takie wagony w chwili obecnej? Rozumiem przerabianie ich na wagony rowerowe ale w innym przypadku targanie wagonu którego po³owa jest niewykorzystana jest bez sensu.
23.06.2014 21:47 Offline fixall
kilanziom
Admin

Data zarejestrowania: 07.12.2010
Komentarze: 1701
...

Ja z dzieciñstwa pamiêtam, ¿e baga¿owymi wozi³o siê baga¿e, przesy³ki, zwierzêta... ró¿ne cuda.

Wagon na foto powy¿ej mie¶ci przedzia³ kierownika poci±gu (przedzia³ s³u¿bowy), piêæ przedzia³ów 2 klasy, przedzia³ baga¿owy umo¿liwiaj±cy transport kilkudziesiêciu rowerów czy kilkuset kompletów narciarskich, wózków dla niepe³nosprawnych, oraz baga¿u. Wagony te uchodz± za bardzo przydatne, szczególnie latem, s± powszechne na sieci ÆD i mimo znacznego wieku wystêpuj± w ka¿dym sk³adzie. Zwa¿ywszy na powy¿sze sens ich eksploatacji jest oczywisty. W Polsce dla porównania niepe³nosprawnych siê nie przewozi wcale (k³opot sprawia nawet dostarczenie ich na peron dworca centralnego bo nie ma obs³ugi windy) a rowerzystom robi siê ³askê udostêpniaj±c parê wieszaczków w 111Arow, po czym zapchane s± wszystkie przedsionki w sk³adzie i nastêpuje parali¿ :)
23.06.2014 22:15 Offline kilanziom kilan1 at op.pl
Preki
Użytkownik

Data zarejestrowania: 21.01.2011
Komentarze: 350
.

Na dodatek osobi¶cie widzia³em na wielu wiêkszych stacjach w Czechach wózek akumulatorowy odbieraj±cy ³adunki z wagonów baga¿owych, co¶ niespotykanego u nas obecnie. I tak samo ¶miejê siê z tych pseudo-rowerówek w postaci 111Arow. Wroc³aw ca³y jest zapchany przerobionymi pod to wagonami 609A, ale wszystkie czeka pewnie kasacja. Najpewniej IC ukierunkowa³o siê na przewóz rowerów w "Arowach".

Przy okazji nale¿y wspomnieæ, ¿e niektóre zwyk³e Y/B 2 klasy w poci±gach CD maj± wydzielon± przestrzeñ dla rowerów. Nieco jak u nas w co niektórych 111A, ró¿ni±ce siê tylko usuniêciem jednego przedzia³u WC aby zapewniæ bezproblemowy za³adunek bicykla.
23.06.2014 22:21 Offline Preki 7396416Poprzednie zdjęcie:
   50 54 82-40 092-4 BDs.450  
 Następne zdjęcie:
50 54 82-40 097-3 BDs.450   

 

RSS Feed: 50 54 82-40 093-2 BDs.450 (Komentarze)