An unexpected error occured. Please try again later.

An unexpected error occured. Please try again later.
51 56 70-40 020-6 WLAB - Wroc³awska Galeria Kolejowa
Wyszukiwanie zaawansowane
Menu użytkownika
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Logować automatycznie podczas następnej wizyty?

» Zapomniałem(am) hasła
» Rejestracja
 
Losowe zdjęcie

51 51 50-70 000-0 Bcdmnu
51 51 50-70 000-0 Bcdmnu
Komentarze: 4
Preki


51 56 70-40 020-6 WLAB
51 56 70-40 020-6 WLAB

            

51 56 70-40 020-6 WLAB
Opis: Wagon sypialny typu Görlitz78 odstawiony na terenie wagonowni Ko¹ice.

Koleje s³owackie ZSSK eksploatuj± po dzi¶ dzieñ wagony sypialne standardu Y pochodz±ce z 2 ró¿nych dostaw, których rozpoznanie mo¿e byæ o tyle trudne, ¿e siedz± we wspólnym zakresie 70-40. Wagony dostarczone w 1978 r. posiadaj± numery z przedzia³u 000-020, natomiast dostarczone w 1985 r. posiadaj± numery z przedzia³u 050-070. Warto przy tym nadmieniæ, ¿e wszystkie 'zmodernizowane' igreki z zakresu 70-70 nale¿± do odmiany z 1978 r., ale ³atwo je rozpoznaæ po wyd³u¿onym opisie serii 'WLABee'.

Producent: VEB Waggonbau Görlitz.
Rok budowy: 1978
Przydzia³ st.mac: Ko¹ice

*Fabrycznie nowe wagony pochodz±ce z dostaw w 1978 r. by³y przydzielone do zakresu 64-40 i posiada³y numery boczne w przedziale 105-134, podczas gdy te z dostaw w 1985 r. otrzyma³y numery w przedziale 186-218. W przypadku wagonów s³owackich numery zmieniono po rozpadzie Czechos³owacji, czeskie utrzyma³y oryginalne do czasów wspó³czesnych (z t± ró¿nic±, ¿e odmiana z 1978 r. w Czechach zosta³a ju¿ dawno wycofana z eksploatacji).

**Detalem, który z miejsca pozwala odró¿niæ odmianê Görlitz78 od Görlitz85 jest ilo¶æ i rozk³ad wywiewek. M³odsze wagony posiadaj± wywiewki tylko na jednym koñcu pud³a - tym, wzglêdem którego bli¿ej po³o¿ony jest wydech pieca naftowego (w wypadku wagonów czeskich i s³owackich nie wêglowego).

24.07.2012, Ko¹ice.
Słowa kluczowe: Ko¹ice WLAB sypialny nocny igrek Görlitz78
Data: 18.06.2014 23:13
Obejrzeń: 1405
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 151.2 KB
Nadesłane przez: kilanziom

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/125 sec(s)
Aperture value: F/3.5
ISO speed: 125
Date created: 24.07.2012 18:12:29
Focal length: 25.4mm


Autor: Komentarz:
Brak komentarzy do tego zdjęciaPoprzednie zdjęcie:
   51 56 70-40 010-7 WLAB  
 Następne zdjęcie:
51 56 70-40 052-9 WLAB   

 

RSS Feed: 51 56 70-40 020-6 WLAB (Komentarze)