Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 19-00 287-9 A9ou

   Następne zdjęcie:
50 51 19-70 704-8 A9nouz   

 

50 51 19-00 287-9 A9ou

            

50 51 19-00 287-9 A9ou
Opis: 10.06.2014 Warszawa Wschodnia
Wn?trze przedzia?u klasy 1 w wagonie 112Ag 50 51 19-00 287-9 A9ou.
Wagon by? w??czony do sk?adu poci?gu TLK Solina relacji Przemy?l - Bydgoszcz G?ówna.
St. mac: Przemy?l
Nr. fabr: 017266
Rok prod. 1981
Słowa kluczowe: 112Ag A9ou igrek wn?trze TLK_Solina Warszawa_Wschodnia wiosna mazowieckie
Data: 10.06.2014 21:44
Obejrzeń: 3045
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 171.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
Wnêtrze

Wagon wyposa¿yli w zas³onki z kuszetek. Oczywi¶cie niedawno jecha³em kuszetk± w której by³y zas³onki ze zwyk³ych wagonów przytrza¶niête przez prycze, oczywi¶cie za krótkie wiêc ca³± noc ¶wiat³o wali³o po oczach. Ale kto by siê tym przejmowa³.
Kolorystyka równie¿ pozostawia wiele do ¿yczenia. Widaæ ze kompletnie nikt siê nie przejmuje pojêciem zwanym ESTETYKA. A szkoda bo mo¿na ma³ym kosztem lub w ogóle bez kosztowo poprawiæ wizerunek. Ale kto by siê tym przejmowa³.
Co do samego przedzia³u to mia³ ciekawe laminaty które kolorem przypomina³y te które s± w Henschelach Z1A.
Fotele s± chyba od nowo¶ci i wydaje mi siê ¿e kiedy¶ mieli wiêksze pojecie o wygodzie lub po nowemu ergonomi.
10.06.2014 22:02     Następne zdjęcie:
50 51 19-70 704-8 A9nouz   

 

RSS Feed: 50 51 19-00 287-9 A9ou (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas