Wyszukiwanie zaawansowane

Warszawa-Czyste WCZ

Poprzednie zdjęcie:
   Warszawa Wile?ska Marki WM  
 Następne zdjęcie:
WGB   

 

Warszawa-Czyste WCZ

            

Warszawa-Czyste WCZ
Opis: Nastawnia WCZ przy wje?dzie na wagonowni? Warszawa Odolany.

2.03.2014, Warszawa-Czyste.
Słowa kluczowe: Warszawa-Czyste Warszawa-Szcz??liwice nastawnia mazowieckie WCZ
Data: 31.05.2014 21:00
Obejrzeń: 1282
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 290.8 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/200 sec(s)
Aperture value: F/4
ISO speed: 100
Date created: 02.03.2014 01:23:56
Focal length: 10mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
Warszawa Szczêliwice

Na jakich zasadach funkcjonuje teraz wagonownia na szczê¶liwicach? Czy w³a¶cicielem jest PKP IC?
Czê¶æ stacji jest chyba dzier¿awiona SKM warszawa.
Jakie poci±gi IC tam zje¿d¿aj±? Oczywi¶cie nie mówimy o tera¼niejszo¶ci bo z uwagi na remont mostu to nie bêdzie miarodajne.
31.05.2014 22:12  
kilanziom
Go¶ć
wagonownia

Wagonownia Szczê¶liwice zasadniczo... przesta³a dzia³aæ. Przynajmniej jako wagonownia. Od paru lat (mniej wiêcej od kiedy wesz³o to wszystko ju¿ formalnie we w³adanie PKP IC) wagonownia systematycznie podupada³a i by³a coraz bardziej ograniczana w wykonywanej pracy.

Jako¶ na prze³omie 2013 i 2014 r, chyba nawet chwilê wcze¶niej, IC ca³kowicie wynios³o siê z tej jednostki, przekazuj±c j± na jakich¶ zasadach w u¿ytkowanie SKM Warszawa.

W ostatnich tygodniach trwa³o tam sporo prac, zaczêto m.in. burzenie niektórych budynków, wymieniono ogrodzenie itp.
31.05.2014 22:17  
fixall
Go¶ć
...

Ale za ka¿dym razem jak przeje¿d¿am obok poci±giem to widzê stoj±ce tam poci±gi szczególnie z wagonami ukraiñskimi i bia³oruskimi.
31.05.2014 22:25  
kilanziom
Go¶ć
...

Nie wiem czy to aktualne dane. Od ostatniego SRJP wszystkie wagony, które tu wcze¶niej nocowa³y przeniesiono na Grochów. Tylko SKM nocuje na Szczê¶liwicach.
31.05.2014 23:29  
kilanziom
Go¶ć
BCz

Tak jak wcze¶niej wspomina³em, nocny Miñsk w najlepsze nocuje na Grochowie,

http://wstaw.org/m/2014/06/01/DSC02192.jpg

Podjecha³em bli¿ej poogl±daæ tablice, zainteresowana chrobotem t³ucznia drzwi otworzy³a Pani konwojent w samej bieli¼nie, nie powiem, przepiêkna.
01.06.2014 20:51  Poprzednie zdjęcie:
   Warszawa Wile?ska Marki WM  
 Następne zdjęcie:
WGB   

 

RSS Feed: Warszawa-Czyste WCZ (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas