Wyszukiwanie zaawansowane

854 212-8

Poprzednie zdjęcie:
   854 209-4  
 Następne zdjęcie:
854 212-8   

 

854 212-8

            

854 212-8
Opis: 01.01.2011 Korzenow
Jako ca?kowity laik w sprawach czeskiego taboru niewiele mog? o tym cudzie napisaæ. Wiem tyle ?e teraz ju? si? takich tam chyba nie widuje.
Tego dnia by?a pi?kna zima.
Słowa kluczowe: Korzenow zima 854_212-8 854 motorowy motorak M296.1 852 852_012-4 M296.2 Koøenov
Data: 07.05.2014 22:35
Obejrzeń: 910
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 386.8 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/8
ISO speed: 500
Date created: 01.01.2011 13:59:02
Focal length: 17mm


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
Koøenov

Tam siê bardzo du¿o zmieni³o w ostatnich paru latach. Obecnie 'przez granicê' kursuje GW Regio, zdaje siê na przemian z polskimi SA134, ale g³owy nie dam.

Natomiast ciê¿ki wagon motorowy serii 854 nie jest tu czym¶ ca³kowicie obcym. Koleje czeskie w sezonie zimowym, kiedy najtrudniejsze górskie szlaki s± bardzo za¶nie¿one, kieruj± tam ciê¿szy sprzêt. Wagony rodziny 854 mo¿na wówczas spotkaæ na szlaku Tanvald-Harrachov czy Zaclerz-Trutnov (obecnie ju¿ nieczynny). W codziennej pracy do Harrachova je¿d¿± raczej nowiutkie 841 ze Stadlera, ale nie wiem na ile ten sprzêt sprawdza siê w zimie. S± to w sumie delikatne zabawki, czego nie da siê powiedzieæ o 854, zbli¿onych technicznie do polskich SN61.

W lutym 2008 r. przeszed³em pieszo szlak ze Szklarskiej Porêby do Harrachova i kontynuowa³em poci±giem. Zajecha³ wówczas inny 854:

http://wstaw.org/m/2014/05/07/DSC01704.jpg

Latem s± tam raczej nie do spotkania.

*O samym wagonie, 854.212-8 powsta³a w 2004 r. w zak³adach PARS Nova w Szumperku jako przebudowa wy³±czonego w grudniu 2003 r. z eksploatacji wagonu motorowego 852.012-4 (Vagonka Studenka 70305 / 1969 r.), pierwotnie M296.2012.
07.05.2014 22:44  
fixall
Go¶ć
...

By³em tam w zesz³± zimê podczas do¶æ silnych mrozów i na odcinku Liberec - Harrachov kursowa³y tylko Stadlery ale tu ma³a poprawka serii 840.
Polskie SA134 ju¿ nie je¿d¿± do Harrachova. Pe³n± obs³ugê poci±gów Szklarska Porêba - Harrachov/Korzenow przej±³ GW Regio.
07.05.2014 23:02  Poprzednie zdjęcie:
   854 209-4  
 Następne zdjęcie:
854 212-8   

 

RSS Feed: 854 212-8 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas