Wyszukiwanie zaawansowane

140A A9nou

   Następne zdjęcie:
140A A9nou   

 

140A A9nou

            

140A A9nou
Opis: 19.04.2014 Bydgoszcz
Zmodernizowany wagon 140A stoj?cy na terenie zak?adów Pesa.
W stosunku do poprzedników wagonom z kolejnej puli wyros?o co? dziwnego na dachu. Jakie? propozycje co to jest? Nowe wagony barowe maj? takie same "grzybki"
Słowa kluczowe: A9nou 140A Pesa Modernizacja
Data: 21.04.2014 23:30
Obejrzeń: 2596
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 544.1 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Exposure time: 1/250 sec(s)
Aperture value: F/8
ISO speed: 160
Date created: 19.04.2014 10:25:38
Focal length: 55mm


Autor: Komentarz:
FilipBB
Go¶ć
...

Grzybki ju¿ by³y w poprzedniej serii. Teraz na dachu dodatkowo s± anteny do wzmacniania sygna³u. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e wy¶wietlacze s± na obu stronach wagonu.
22.04.2014 14:08  
kilanziom
Go¶ć
grzybki

"Grzybki" pojawi³y siê ju¿ ³adnych parê lat temu w kolejnych konwersjach wagonów 111Arow. Doskonale widoczne np. tu:

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=9601

Anteny tego typu, tyle, ¿e w trochê innej formie, pojawiaj± siê te¿ w innych typach wagonów:

http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=4792
http://www.wgk.cal.pl/details.php?image_id=8422

*Nawiasem mówi±c jestem wiêcej ni¿ pewien, ¿e autor zdjêcia mia³ tu gdzie¶ fotografie czeskich studenek z Bydgoszczy, które gdzie¶ wciê³o. By³o by zasadne je zamie¶ciæ. To pomo¿e rozszyfrowaæ 'co jest z czego'.
22.04.2014 18:09  
fixall
Go¶ć
...

Chodzi o zdjêcia sprzed modernizacji czy po?
22.04.2014 19:18  
kilanziom
Go¶ć
wagony

O wszystkie mo¿liwe, które nadaj± siê do pokazania. To jest bardzo ciekawy temat, chyba pierwsza w historii sytuacja, gdzie polska firma modernizuje czeskie liniowe wagony osobowe.
22.04.2014 19:28  
fixall
Go¶ć
...

No i dupa. Do¶æ spory zbiór (niestety nie tylko kolejowych zdjêæ) zamieni³ siê w co¶ takiego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4b95a35d5dd5f99.html
Kurde po³owa wakacji posz³a siê pa¶æ...
22.04.2014 20:15  
kilanziom
Go¶ć
...

Oj, to powa¿ne trafienie... Zw³aszcza, jak masz co¶ 'okazyjnego' co za pó³ roku bêdzie 'nie do dostania'.

Naby³em w celu gromadzenia i segregacji zdjêæ kilka zewnêtrznych dysków twardych, na których mam skopiowane to samo kilkukrotnie. Jak który¶ zdechnie, to mo¿e inny uratuje te same dane.
22.04.2014 20:29     Następne zdjęcie:
140A A9nou   

 

RSS Feed: 140A A9nou (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas