Wyszukiwanie zaawansowane

50 51 20-10 085-2

Poprzednie zdjęcie:
   50 51 20-10 072-0 Bdnu  
 Następne zdjęcie:
50 51 20-18 825-3 B   

 

50 51 20-10 085-2

            

50 51 20-10 085-2
Opis: 19.04.2014, Bydgoszcz
To ju? ostatnie chwile tego wagonu w pierwszym wcieleniu. Za nied?ugi czas zapewne zostanie wci?gni?ty do stoj?cego po lewej namiotu w którym zostanie wypiaskowany by za jaki? czas powróciæ na tory budz?c zapewne zachwyt niejednego pasa?era.
Słowa kluczowe: Bdn Pesa Modernizacja igrek Bydgoszcz 111Ax
Data: 21.04.2014 23:30
Obejrzeń: 1454
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 637.3 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Exposure time: 1/200 sec(s)
Aperture value: F/7.1
ISO speed: 125
Date created: 19.04.2014 10:28:04
Focal length: 32mm


Autor: Komentarz:
SU46-024
Go¶ć
...

Na zdjêciu mamy wagon typu 111Ax, wed³ug mojej wiedzy jeden z 29 wyprodukowanych. Swoj± droga niedawno trafi³em przy Pesie inny wagon tego typu.
22.04.2014 20:43  
fixall
Go¶ć
....

Wydaje mi siê ¿e "iksów" stoi teraz co najmniej kilka.
22.04.2014 20:48  
fixall
Go¶ć
Ogrzewanie parowe

Kto mi wyja¶ni po cholerê w tych wagonach by³o montowane ogrzewanie parowe skoro w czasie w którym one by³y produkowane trakcja parowa by³a praktycznie na wymarciu?
Czy on takie ogrzewanie posiada nadal? Je¶li nie to dlaczego nie zmienili mu numeru na "00"?
19.11.2014 18:34  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Na wymarciu raczej nie by³a, nale¿y pamiêtaæ, ¿e ogrzewanie parowe by³o realizowane równie¿ przez lokomotywy spalinowe. wtedy je¼dzi³o ponad 200 lokomotyw SP45.
19.11.2014 21:36  
kilanziom
Go¶ć
ogrzew. par.

Wagony 111Ax to 1989 r. produkcji (HCP). Ogrzewanie parowe, mimo, i¿ archaiczne, mia³o siê wtedy w wielu krajach bardzo dobrze, zw³aszcza w bloku wschodnim. Wagony te mog³y siê zapl±taæ w sk³adach prowadzonych SP45, SP42, b±d¼ wysy³anych za granicê, gdzie wci±¿ eksploatowano wówczas m.in. posiadaj±ce ogrzewanie parowe maszyny BR118 (DR), 753, 751 (ÆSD), V160 (DB) i inne. Na wielu wagonowniach ogrzewanie parowe stosowano jako stacjonarne do grzania sk³adów przed wypuszczeniem na szlak (m.in. Warszawa Grochów, gdzie w roli grzejek wykorzystywano wagony poniemieckie i parowozy Ty2 jeszcze w okolicy 1990 r.).

Tak¿e nie powinno to dziwiæ. W równych wiekiem, ale nieporównywalnie nowocze¶niejszych wagonach restauracyjnych Bautzen89 równie¿ wprowadzono przelotowy przewód ogrzewania parowego, podobnie w najm³odszych 304Ca, czy w pocztowych Goszach.
19.11.2014 22:07  Poprzednie zdjęcie:
   50 51 20-10 072-0 Bdnu  
 Następne zdjęcie:
50 51 20-18 825-3 B   

 

RSS Feed: 50 51 20-10 085-2 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas