Wyszukiwanie zaawansowane

201Eo-010

Poprzednie zdjęcie:
   201Eo-009  
 Następne zdjęcie:
201Eo-011   

 

201Eo-010

            

201Eo-010
Opis: 01.03.2014r. | Wroc?aw Brochów - podg Stadion | 201Eo-010 Ecco Rail
Słowa kluczowe: 201eo 201eo-010 Ecco_Rail Towarowy Wroc?aw_Brochów podg.Stadion
Data: 06.03.2014 10:34
Obejrzeń: 3236
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 138.1 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

m0ke, istnieje chocia¿ niewielkie prawdopodobieñstwo, ¿e pud³o tej lokomotywy pochodzi od byka z PKP Cargo? Wcze¶niejsze ex. marokañczyki trochê siê ró¿ni± od tego co widzimy na zdjêciu, m.in ¿aluzjami (tutaj s± w uszczelkach, do numeru 008 by³y spawane), oraz skrzynkami na baterie które równie¿ by³y inne - zaokr±glone, tutaj s± prostok±tne. To tylko nic nie znacz±ce szczegó³y, czy co¶ jest na rzeczy? Ka¿dy mówi co innego, a Ty jeste¶ bardzo wiarygodn± osob±.
06.03.2014 11:11  Poprzednie zdjęcie:
   201Eo-009  
 Następne zdjęcie:
201Eo-011   

 

RSS Feed: 201Eo-010 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas