Wyszukiwanie zaawansowane

63 51 99-40 049-3

Poprzednie zdjęcie:
   63 51 89-80 025-6 As  
 Następne zdjęcie:
63 51 99-80 042-9 Sk   

 

63 51 99-40 049-3

            

63 51 99-40 049-3
Opis: 30.06.2010 | Grodzisk Mazowiecki - teren lokomotywowni WKD | Salonka zaadaptowana z wagonu os. 2 klasy bud. Görlitz, stoi na terenie lokomotywowni WKD.
Słowa kluczowe: Görlitz78 Salonka WKD Warszawska_Kolej_Dojazdowa Igrek Grodzisk_Mazowiecki
Data: 31.03.2011 22:29
Obejrzeń: 2307
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 802.1 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
Lukasy
Go¶ć
Papa

Podobno idzie na handel.
25.01.2012 11:33  
kilanziom
Go¶ć
typ

*zedytowa³em foto, to jest jeden z przebudowanych wagonów osobowych 2 klasy bud. Görlitz - typ Görlitz78.
12.12.2012 23:51  
kilanziom
Go¶ć
...

Czy znane s± dalsze losy tego wagonu? Zosta³ sprzedany? Skasowany? Przekazany innemu w³a¶cicielowi?
25.07.2017 23:28  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Kilka lat temu wyparowa³ z Grodziska, niestety jego dalsze losy s± mi nieznane.
27.08.2017 09:18  
Tomasz B.
Go¶ć
Wagon

Styczeñ 2012 - WKD og³asza przetarg (licytacjê) dotycz±c± tego wagonu. Salonka wyprodukowana zosta³a w 1978 r. w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W wagonie znajduje siê siedem trzyosobowych
przedzia³ów noclegowych wyposa¿onych w szafy na ubrania i stoliki. W
wagonie znajduje siê równie¿ zaplecze kuchenne z lodówk± i kuchni±
gazow± oraz salon. Wagon wyposa¿ony jest tak¿e we w³asn± kot³owniê.

Marzec 2012 - salonka rusza z Pruszkowa do Paterka (czy kupi³ to ten ZNTK czy robi³ przegl±d dla kogo¶ to nie wiem)
28.08.2017 18:09  
Bohdan Jêdrzejewski
Go¶ć
...

S³ysza³em ¿e trafi³ do PPMT, ale ¿adnego potwierdzenia tej informacji nie mam.
31.08.2017 14:29  
kilanziom
Go¶ć
...

Nie mia³em czasu o tym wcze¶niej napisaæ, ale od jakiego¶ czasu mia³em ju¿ podejrzenie ¿e tytu³owy wagon jest w PPMT, a 2 dni temu osobi¶cie go spotka³em i mam potwierdzenie.

@Tomasz B. - drobne, acz do¶æ istotne sprostowanie. Ten wagon rzeczywi¶cie powsta³ w NRD, ale nie jako salonka. Jako salonka zosta³ przebudowany (nie wyprodukowany) ju¿ kilkana¶cie lat po wej¶ciu na ilostan PKP.
31.08.2017 20:18  
Tomasz B.
Go¶ć
salonka

Tak jest, opisa³em wyposa¿enie wagonu w chwili sprzeda¿y przez WKD.
01.09.2017 21:06  Poprzednie zdjęcie:
   63 51 89-80 025-6 As  
 Następne zdjęcie:
63 51 99-80 042-9 Sk   

 

RSS Feed: 63 51 99-40 049-3 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas