An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: DELETE FROM 4images_sessions
      WHERE session_lastaction < 1675206068
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine


An unexpected error occured. Please try again later.
Bad SQL Query: REPLACE INTO 4images_sessions
       (session_id, session_user_id, session_lastaction, session_location, session_ip)
       VALUES
       ('5k3cnunjgbtgq2mo4o78ah6sm6', -1, 1675206968, 'details.php?image_id=11322', '3.236.70.233')
Table 'wgk_galeria.4images_sessions' doesn't exist in engine

Wroc³awska Galeria Kolejowa
4images logo
c_tl c_t c_tr
c_l
SD80-02
SD80-02

            
 
 

SD80-02
Komentarz: Zniszczony w wyniku po¿aru i d³ugoletniej dewastacji wagon motorowy SD80-02 (OMALn-771/1949 r.) budowy w³oskich zak³adów OM w Mediolanie. W 1949 r. na ilostan PKP trafi³y 3 takie pojazdy, kursuj±ce g³ównie w dalekobie¿nych relacjach Warszawa-Gdynia, Warszawa-Poznañ i Warszawa Szczecin, czasem w trakcji podwójnej. W 1967 r. ca³± seriê przebudowano na wagony inspekcyjne SR70. Widoczny tu wrak jest jedynym zachowanym w Polsce egzemplarzem.

*Koleje w³oskie eksploatowa³y analogiczne pojazdy oznaczone jako ALn 772, budowane przez te same zak³ady w latach 1937-1957.

3.01.2008, Warszawa G³ówna.
Sowa kluczowe: Warszawa_G³ówna, SD80, SD80-02, Fiat-OM, MsAx, MsAx_090051, MsBx, MsBx_090051, motorowy, wrak, z³om, szrot, po¿ar, muzkol, ALn_772, SR70-02, SR70
Data: 24.11.2013 11:35
Wywietle: 1707
Pobra: 0
Ocena: 0.00 (0 gosw)
Wielko pliku: 263.5 KB
Doda: kilanziom

Foto mapa  

 


IPTC Info
Podpis:

EXIF Info
Marka: SONY
Model: DSC-H9
Czas nawietlania: 1/250
Warto przysony: F/5
Czuo ISO: 100
Data wykonania: 01.01.2007 00:33:16
Ogniskowa: 5.2mm


Autor: Komentarz:
Nie ma komentarzy dla tego zdjcia   Nastpne zdjcie:
SD80-02

 

c_r
c_bl c_b c_br

RSS Feed: SD80-02 (Komentarzy)

Designed by  best gallery designs NTChosting