Wyszukiwanie zaawansowane

51 51 88-70 157-4 WRbd

Poprzednie zdjęcie:
   51 51 88-70 150-0 WRo  
 Następne zdjęcie:
51 51 88-70 158-2 WRo   

 

51 51 88-70 157-4 WRbd

            

51 51 88-70 157-4 WRbd
Opis: Sk?ad poc. IR 'Mare Balticum' odstawiony na tle dawnej dyrekcji generalnej kolei DR przy dworcu Berlin-Lichtenberg. W kadrze wagon barowy typu 113A, standardowo w??czany w sk?ad tego poci?gu. W okresie wykonania zdj?cia. po??czenie to ??czy?o Berlin z Olsztynem, a rok pó?niej zdaje si? nawet z E?kiem.

Autor zdj?cia: Heiko Müller (DE).

4.07.1999, Berlin-Lichtenberg.
Słowa kluczowe: WRbd 113A igrek bar barowy Berlin Berlin-Lichtenberg IR_Mare_Balticum Mare_Balticum Interregio
Data: 16.11.2013 15:38
Obejrzeń: 13501
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 1.57 (7 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 273.2 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

EXIF Info
Make: HP
Model: HP Scanjet djf4100
Date created: 13.09.2010 13:20: 6


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
113A

Przed 2000 r. wagony tej rodziny spotkaæ mo¿na by³o na kilku po³±czeniach przekraczaj±cych niemieck± granicê, tu egzemplarz np. zawieruszy³ siê pomiêdzy 'Halberstadtami' w Dre¼nie:

http://farm6.staticflickr.com/5006/5246108386_4417aaa534_o.jpg
16.11.2013 15:40  
Pako
Go¶ć
113A

@ kilanziom Co ciekawe ten 113A to wersja lekko zmodernizowana, bez drzwi w jednym z przedsionków. Czêsto mo¿na by³o je spotkaæ na Interregio Wroc³aw - Drezno
16.11.2013 21:04  
kilanziom
Go¶ć
113A

Znaczy z moich rozmów z Andrzejem swego czasu wynika³o, ¿e rodzina 113A wystêpowa³a fabrycznie w 2 wersjach. Do pewnego momentu produkowano jedn±, a nastêpnie drug±. Jak wówczas zrozumia³em, ¿aden ze spotykanych do dzi¶ (w tym wzglêdzie) wariantów nie by³ efektem modernizacji.
16.11.2013 21:13  Poprzednie zdjęcie:
   51 51 88-70 150-0 WRo  
 Następne zdjęcie:
51 51 88-70 158-2 WRo   

 

RSS Feed: 51 51 88-70 157-4 WRbd (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas