Wyszukiwanie zaawansowane

50 80 31-34 083-1 ABnrz 418.4

Poprzednie zdjęcie:
   50 80 30-53 905-2 AB4ymg  
 Następne zdjęcie:
50 80 31-34 083-1 ABnrz 418.4   

 

50 80 31-34 083-1 ABnrz 418.4

            

50 80 31-34 083-1 ABnrz 418.4
Opis: Odstawiony na stacji Cottbus w oczekiwaniu powa?niejszej naprawy wagon osobowy standardu X budowy zachodnio-niemieckiej.

Przydzia? st.mac: Regio Stuttgart.

22.06.2013, Cottbus.
Słowa kluczowe: Cottbus ABnrz ABnrz418.4 X DB_Regio
Data: 29.09.2013 10:53
Obejrzeń: 1791
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 173.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć

IPTC Info
Opis:

EXIF Info
Make: SONY
Model: DSC-H9
Exposure time: 1/500 sec(s)
Aperture value: F/5.6
ISO speed: 100
Date created: 22.06.2013 08:48:32
Focal length: 5.7mm


Autor: Komentarz:
fixall
Go¶ć
Co to za wagon?

Co to za wagony i w jakim poci±gu mog³y kursowaæ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7d82b4149a899b2.html
05.03.2015 08:29  
kilanziom
Go¶ć
...

No zwyk³a bezprzedzia³owa Studenka rocznik 86 albo 87, zmodernizowana w PESA Bydgoszcz jako 'ABpee'. Te wagony kursuj± obecnie m.in. w ex. Praha-¯elezna Ruda, czy po¶piechach Brno-Olomouc przez Breclav.

Tu np. w sk³adzie ex. do ¯eleznej Rudy,

http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/7541480.jpg
05.03.2015 13:54  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
z³y link

Nie o ten wagon chodzi, by³ tu jeszcze jeden komentarz (który nie wiem czemu znikn±³) w którym kolega fixall sprostowa³ swoj± wypowied¼ i wklei³ prawid³owy link do zdjêcia przedstawiaj±cego bonanzopodobny oliwkowy twór na centralnym. Te¿ jestem ciekawy có¿ to by³o, czekam a¿ link pojawi siê ponownie.
05.03.2015 14:50  
fixall
Go¶ć
Link

http://dcs-188-64-85-74.atmcdn.pl/scale/o2/tvn/web-content/m/p2/i/41a60377ba920919939d83326ebee5a1/3bcdcc7c-c296-11e4-a538-0025b511226e.jpg?salt=4A27DA19863D09C0BBA54CF9D94E00E3& token=AFEB9B730A537AD3FFE8A23516989D572E67805BF379
B08A5376686BB70D545C01A4BC44250F7574C2EA26E16B18D0
BB743EF2096A73CB6320F11F649FA3BEC7E9B50E610E7D86B6
06EE91AC099AB6B5EAE3ADCE7481F037F761AC04C689D5D55B
8CB3EFD123847307DEE1859D922EB42E1F467D4219C0A3B486
417253AE0ACC&type=1&quality=95&srcmode=4&srcx=0/1&srcy=0/1&srcw=1024&srch=768&dstw=1024&dsth=768
05.03.2015 15:48  
Tomasz Zajkowski
Go¶ć
...

Tego typu wagony by³y produkowane w zak³adach w Halberstädt od 1978 roku, wagon ze zdjêcia nale¿y do kolei niemieckich.


http://www.railfaneurope.net/pix/de/car/regional/ex-DR/Bmhe/DR_Bmhe.jpg
05.03.2015 18:11  
kilanziom
Go¶ć
Halberstadt

@Adam, na tym zdjêciu z NAC-u po lewej mamy nale¿±cy do kolei DR bezprzedzia³owy wagon osobowy 2 klasy budowy zak³adów RAW Halberstadt. Wagony takie w niemieckiej literaturze wystêpowa³y jako "Halberstädter Mitteleinstiegswagen" i powstawa³y w latach 1978-1983 z sum± 1279 wybudowanych egzemplarzy. Wagony te formalnie sklasyfikowano jako standardu X przy 26.4m d³ugo¶ci i prêdko¶ci maksymalnej 140km/h (z pocz±tku produkowano je wykorzystuj±c wózki Görlitz V).

Zdjêcie, które znalaz³e¶ nie jest jedynym, na którym wagony tej konkretnej odmiany widaæ 'g³êboko' w Polsce. Jest to do¶æ ciekawe, zwa¿ywszy, i¿ by³y to wagony bezprzedzia³owe do ruchu podmiejskiego (aczkolwiek z dopuszczeniem do ruchu miêdzynarodowego) i w poci±gu miêdzynarodowym prezentowa³y siê trochê tak, jak gdyby 120A spotkaæ w Hamburgu, czy Lipsku.

Wagony tej rodziny eksploatowane s± przez koleje DB po dzi¶ dzieñ. W miêdzyczasie przesz³y szereg modernizacji, napraw, przebudów i prawdê mówi±c ca³kiem trudno o oryginalny egzemplarz (aczkolwiek i takie istniej±). W latach 2005-2006 znaczn± ilo¶æ przekazano kolejom wêgierskim i bu³garskim. Na galerii mamy trochê zdjêæ tych wagonów w stanie wspó³czesnym:

http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=7474
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=7471
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=14176
http://wgk.cal.pl/details.php?image_id=6546
05.03.2015 18:34  
kilanziom
Go¶ć
Halberstadt

W nawi±zaniu do poprzedniego komentarza, bezprzedzia³owy Halberstadt kolei DR na stacji W-Wa Gdañska w 1979 r (fot. Ludwik Igielski):

http://forum.modelarstwo.info/attachments/prndg26-jpg.219899/

*Zapomnia³em - nosi³y oznaczenie serii 'Bmh'.
05.03.2015 18:40  Poprzednie zdjęcie:
   50 80 30-53 905-2 AB4ymg  
 Następne zdjęcie:
50 80 31-34 083-1 ABnrz 418.4   

 

RSS Feed: 50 80 31-34 083-1 ABnrz 418.4 (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas