Wyszukiwanie zaawansowane

63 51 99-80 050-2 Sk

Poprzednie zdjęcie:
   63 51 99-80 050-2 Sk  
 Następne zdjęcie:
63 51 99-80 058-5 S   

 

63 51 99-80 050-2 Sk

            

63 51 99-80 050-2 Sk
Opis: W nocy 3 lipca 2013 do Siedlec zawita? mocno opó?niony transport z?omowy z Gdyni do Soko?owa Podlaskiego. Oprócz ró?nych odmian typów 111A i 112A znalaz?y si? równie? kuszetka 110Ab, sypialny Görlitz77 oraz widoczny na powy?szym zdj?ciu wagon socjalny powsta?y na bazie typu Görlitz78 (wag. 2 klasy). W?a?ciciel - PKP Intercity nie przewidzia? dla niego dalszego u?ytku w zwi?zku z przekroczeniem terminu nast?pnej naprawy okresowej, czyli g?ównej. Wed?ug pewnych informacji, wóz ten stacjonowa? do oko?o 2000 roku na stacji Warszawa Szcz??liwice. Od czasu odstawienia w krzaki okoliczna menelownia postanowi?a sobie urz?dziæ w nim melin?, o czym ?wiadczy chlew pozostawiony w ?rodku przez tych?e osobników.

Wagon jest wyposa?ony w sze?æ przedzia?ów kuszetkowych po sze?æ miejsc ka?dy, ma?y salonik zajmuj?cy przestrze? dwóch przedzia?ów, kuchni?, przedzia? konwojenta, piec c.o. a nawet prysznic w jednym z przedzia?ów ust?powych.

Data ostatniej naprawy: 29.05.07 (kod zak?adu 2002)

3 lipca 2013, Siedlce
Słowa kluczowe: Salonka seria_Sk Görlitz78 z?om rupieæ kasacja Siedlce
Data: 03.08.2013 20:04
Obejrzeń: 2741
¦ci±gnięć: 0
Ocena: 0.00 (0 Głos(ów))
Rozmiar pliku: 326.4 KB
Nadesłane przez: Go¶ć


Autor: Komentarz:
kilanziom
Go¶ć
Görlitz78

Fabrycznie 10-przedzia³owy wagon osobowy 2 klasy. Nr. fabr. 080725, pierwotny numer i ozn. po wej¶ciu na ilostan PKP: 51 51 20-80 725-7 Bwxz.

No powrzucaj co¶ wiêcej, bo ja niestety nie zd±¿y³em dorwaæ reszty tego pociagu w Warszawie.
03.08.2013 20:07  Poprzednie zdjęcie:
   63 51 99-80 050-2 Sk  
 Następne zdjęcie:
63 51 99-80 058-5 S   

 

RSS Feed: 63 51 99-80 050-2 Sk (Komentarze)

Template Modifications by Heidi Vargas